Welkom

Geloven is leukGeloven is leuk, christelijke knutsel- en verhalensite voor kinderen
Van harte welkom bij "GELOVEN IS LEUK. Geloven is leuk.nl is een site met christelijke verhalen, knutsels, gedichten, kleurplaten en nog veel meer. Mocht u iets specifieks zoeken wat niet goed weergegeven wordt dan kunt u mij mailen via corrector123 @ gmail.com , ik zal dan kijken of ik de werkbladen zelf kan aanleveren.

Heeft u zelf iets wat geschikt is voor deze site, dan kunt u dit via bovengenoemd emailadres aan mij mailen.

Met vriendelijke groet, Alie Holman

Maakt u veel gebruik van deze site en wilt u ons helpen met een financiële ondersteuning voor hosting en materiaalkosten, klik hier >>>>>

U kunt ook met Paypal betalen klik  hier>>>>>> 

 

RECLAME: Ziet u een verkeerde advertentie? Vertel het ons, klik hier>>>

Deze knutsel heb ik in het Nederlands en Engels geleverd en teven blanco. Ik vul meestal de tekst wel in, maar soms willen jullie misschien gewoon zelf er iets op schrijven of ook gewoon de kinderen zelf iets in laten vullen. Deze knutsel heb ik weer bij het onderwerp vrede. Koester de vrede.
Ik heb het symbool van de vrede getekend welke vastgehouden wordt door drie paar handen. Deze mensen houden vast aan de vrede, ze klampen zich eraan vast, ze koesteren het en willen de vrede niet loslaten, dat is een beetje het idee erachter.

DOWNLOAD WERKBLAD Nederlands 

DOWNLOAD WERKBLAD Engels 

DOWNLOAD WERKBLAD Blanco 
Er zijn vele teksten te vinden in de bijbel over vrede maar ik heb een paar die ikzelf graag mee wil leveren. O.a. in Psalm 29 vers 11 zien we bijvoorbeeld dat er staat: De Here zal zijn volk sterkte verlenen, de Here zal zijn volk zegenen met vrede. Vrede is een zegen van de Here God, dat maak ik hieruit ook op. En in Jesaja 52:7 staat: Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: Uw God is Koning. en in Psalm 85:9 staat Ik wil horen wat God, de Here, spreekt; want Hij zal van vrede spreken tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten. De vrede uitdragen en een vreugdebode zijn is belangrijk en mooi om te doen, de vrede aankondigen, maar niet alleen aankondigen... het is ook belangrijk dat wij als kinderen van God de vrede koesteren en bewaren. Vrede is een zegen van de Here God, wat zouden wij moeten zonder de vrede. God spreekt van vrede en wat doen wij? In Jeremia 29:11 staat: Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.De Here God wil ons een mooie toekomst geven, een hoopvolle toekomst. En wat wij als kinderen van God kunnen is ons best doen om die vrede die Hij ons schenkt te koesteren, vast te houden aan Zijn woorden en beloften en wat Hij ons geeft. De eenheid bewaren is ook zo belangrijk en respect te hebben voor die ander en de liefde uit te dragen, Gods liefde. Het is niet altijd gemakkelijk, ook ik maak fouten en zeg wel eens iets waardoor de vrede ineens weg lijkt te zijn, maar Gods vrede gaat alle verstand te boven, dat is zoveel meer dan wat wij kunnen geven. En nu lijkt het allemaal soms zo donker en onmogelijk om iedereen lief te vinden, iedereen te respecteren en met iedereen een eenheid te vormen, maar die verbondenheid kunnen we vinden in de Here God en is tot stand gebracht ook door het offer van de Here Jezus. Laten we God zoeken en knielen bij het kruis en de vrede verkondigen die Hij ons verkondigd heeft. Laten we ons uitstrekken naar datgene wat Hij voor ogen had toen Hij ons uitkoos als Zijn kinderen. Laten we de hoop en moed niet verliezen, en de onrust niet de kans geven om te winnen, laten we de vrede van God najagen en eraan vasthouden. Samen met Hem!

Het werkblad bevat 2 pagina's

-op blad 1 staat de cirkel als basis met engelse of nederlandse tekst of blanco cirkel
-op blad 2 staat het symbool van de vrede die vastgehouden wordt door 3 paar handen

Werkbeschrijving:

Ik heb gekleurd 160 grams papier gebruikt voor de achtergrond en 80 grams papier voor blad 2 het symbool met de handen
-Print blad 1 uit op de gewenste kleur plapier 
-Print blad 2 uit op gewoon wit printerpapier
-Kleur blad 2 in
-knip nu de cirkel van blad 1 uit en het geheel van blad 2
-Lijm het symbool van vrede met daaraan de handen over de cirkel van blad 1 (let op dat de tekst zichtbaar blifjt)
-Maak een gaatje in bovenaan (ik heb het erop geprint) en doe er een lint doorheen.

DOWNLOAD WERKBLAD Nederlands 

DOWNLOAD WERKBLAD Engels 

DOWNLOAD WERKBLAD Blanco