In de grote vijver zit een Canadese gans. Deze gans is helemaal verliefd op een gewone eend. Hij volgt haar overal waar ze loopt of zwemt. Vorig jaar had deze eend 10 jongen van een gewone mannetjes eend. Deze gans heeft over deze kleine eendjes gewaakt en hen beschermd. Zolang eendjes nog heel klein zijn, zijn ze in gevaar, omdat ratten of reigers graag een jong eendje lusten. Maar omdat de gans erbij was, die is veel groter, durfden ze niet.
Dit jaar had de eend weer een heleboel jongen. Er kwam iemand langs de vijver fietsen en zag vader en moeder eend, die lagen zomaar te slapen. De gans stond naast hen in het gras. Het was nogal warm en in de schaduw van de gans lagen de jonge eendjes. Even verderop stond tussen de bomen een reiger, maar die durfde niet dichterbij te komen.

Weet je die eenden met hun jongen dat kunnen wij zijn. De gans is als God die over ons waakt en ons beschermt. De reiger lijkt een beetje op de satan die op een afstand staat, hij durft niet dichterbij te komen als we bij God schuilen. Maar als we bij God weg gaan, dan durft hij wel en zal proberen om ons kwaad te doen.
Dus als we verstandig zijn gaan we nooit te ver bij God vandaan, omdat dat gevaarlijk is. We weten dat God altijd het beste voor ons wil, net zoals je ouders dat ook voor jullie willen.