De A is van Adam
  hij was de eerste man.
  God zag dat het goed was
  en Hij genoot er van.

De B is van Bijbel
  daarin lees je over God,
  wat Hij zei en wat Hij deed
  en over Zijn gebod.

De C is van Christus
  dat is de Zoon van God.
  Hij werd geboren in een stal.
  Die deur was niet op slot.

De D is van David
  die op een harp kon spelen,
  zo hoefde koning Saul
  zich niet meer te vervelen.

De E is van Eva
  zij was de vrouw van Adam,
  blij leefden ze in ‘t paradijs
  tot er een nare slang kwam.

De F is van feestvieren 
  met trommels, harp en fluit
  of zingen bij het orgel
  en dansen met de bruid.

De G is van Goliath
  die eens met David vocht.
  David won van deze reus
  door de kracht van God.
  
De H is van Herder
  die op de schaapjes past.
  Eén schaapje liep steeds verder.
  Hij vond hem, blij verrast.

De I is van Isaäk,
  de zoon van Abraham,
  ze kwamen bij de offerplaats
  en vonden daar een ram.

De J is van Jona
  die verstopt zat in een boot.
  Drie dagen zat hij in een vis.
  God redde van de dood.

De K is van kinderen
  van wie Jezus zegt
  ze mogen bij mij komen,
  sta ze niet in de weg.

De L is van Lazarus
  die opstond uit zijn graf
  doordat Jezus langskwam
  en hem weer leven gaf.

De M is van Maria
  die een kindje kreeg
  dat kindje heette Jezus.
  De stal was niet meer leeg.

De N is van Noach
  hij bouwde een schip 
  voor zijn gezin, voor dieren
  van olifant tot kip.

De O is van Opstanding,
  dat vieren we met Pasen
  Jezus leeft en wij zijn blij,
  we mogen ons verbazen.

De P is van Paulus
  die ging vaak op reis,
  vertelde over Jezus.
  Ze vonden hem heel wijs.

De Q is van Quirinius
  die van keizer Augustus
  alle mensen tellen moest.
  Ze werden heel onrustig.

De R is van Ruth,
  zij was een dappere vrouw.
  Toen Boaz met haar trouwde
  zei hij: ”Ik hou van jou.”

De S is van Simson
  een man met heel lang haar,
  het mocht niet worden afgeknipt,
  dan liep zijn kracht gevaar.

De T is van Thomas,
  hij zag Jezus gaan
  en kon maar niet geloven
  dat Hij was opgestaan.
  
U zeg je tegen God
  als je tot Hem gaat bidden
  en als we met z’n tweeën zijn
  dan is Hij in ons midden.

De V is van vrede
  dat is een heel mooi woord,
  dan is er geen oorlog.
  Dat heb je goed gehoord.

De W is van woorden
  die werden opgeschreven
  om alles wat er is verteld
  aan mensen door te geven.
   
De X lijkt op een kruisje
  maar ook wel op een tent
  waarin de mensen woonden,
  dat waren ze gewend.

De Y zonder puntjes
  kom je niet vaak tegen.
  Wie weet heeft hij daarom
  wel puntjes gekregen.

De Z is van Zegen,
  het mooiste wat God geeft.
  Dan is Hij altijd bij je,
  zo lang als je leeft.


Op 27 november 2012 is dit gedicht verschenen als kinderboek.

Op 4 juni 2019 verschijnt dit gedicht als kinderboek in een nieuwe uitvoering bij KokBoekencentrum onder de titel:
"Mijn Bijbels ABC", Van Adam tot Zegen met illustraties van Sanne Miltenburg.