Nodig een vogelboek met daarin ook de nesten afgebeeld of voorbeelden van internet plukken. Er staan veel foto’s van diverse vogels gepubliceerd.

Weten jullie hoeveel soorten vogels er bestaan? Nou ik ook niet maar het zijn er ongeveer tienduizend.
Wat heeft God een grote fantasie zou je zeggen.
Waar leven de mooiste vogels? Op Nieuw Guinee want daar leven de paradijsvogels. (op internet te vinden).
Elke vogel is anders. Elke vogels heeft zijn eigen manier van nest maken. Vele vogels hebben anders gekleurde eieren. Dat heeft vaak een betekenis.
Er is één vogel die bouwt geen nest, wie weet welke vogel dat is? De koekoek. Die legt zijn ei in het nest van kleine zangvogeltjes. Dus een koekoeksjong is in feite een vondeling. Hij wordt ergens achtergelaten en een andere vogel moet hem voeden en opvoeden.
Er zijn ook vogels die alleen een paar steentjes bij elkaar leggen waar ze dan hun eieren tussen leggen zo op de grond.
Veel vogels maken hun nesten is struiken, klimop en in bomen. Ze gebruiken daarvoor takjes, mos, gras en tegenwoordig ook plastiek. Maar er zijn ook vogels die gebruiken modder en daar metselen ze een nestje van. Wie weet welke vogel in Nederland dat doet? De zwaluw. Hij maakt zijn nestje onder de rand van het dak. Het liefst in de top van een puntdak, maar ook onder de dakgoot of onder bruggen en viaducten. De boerenzwaluw maakt zijn nestjes in boerenschuren vandaar dat hij zo heet.
Er zijn vogeltjes die maken hun nestje hangend tussen rietstengels of op het water tussen het riet dus een drijvend nest. (futen en waterhoentjes). De ooievaar maakt zijn grote nest in bomen maar ook, wat wij vaak zien, op een paal waar ze een grote ondiepe mand op hebben vastgemaakt. Ook zie je ze op masten van het elektriciteitsnet.
Dus heel veel variatie.
In de Bijbel staat dat God ons op vleugels draagt zoals een adelaar zijn jong draagt. De adelaar is een grote vogel met scherpe klauwen en een enorme scherpe kromme snavel. Maar als hij zijn jongen voedt doet hij dat heel voorzichtig met kleine stukjes. Als de zon schijnt beschermt hij zijn jongen met zijn vleugels tegen de zon. De jonge vogels die het nest verlaten worden goed in de gaten gehouden door de adelaar ouders. De jongste vogel is vaak net iets zwakker dan de oudere. Als hij probeert om te vliegen en het lukt niet goed dan komt de ouder pijlsnel onder het jong en vangt hem op zijn rug op. De ouder vliegt met het jong hoog en laat hem dan van zijn rug vallen. Het jong moet nu opnieuw proberen om te vliegen. Als het nog niet lukt doet hij hetzelfde nog een keer. Dus weten we dat God ons kansen geeft en ons goed in de gaten houdt dat wij niet vallen. Hij komt ons dan te hulp.
Waarom is het belangrijk dat we dingen over de natuur weten?
In de Bijbel staat dat God tot ons spreekt door de natuur. Dus als je wat over de natuur weet, weet je ook meer over God. Dan zie je hoe knap Hij is. Hij heeft alles met liefde gemaakt, ook ons. Hij vindt het belangrijk dat we veel over Hem weten. Hoe beter je iemand kent waar je van houdt hoe meer je van die persoon en in dit geval van God gaat houden.