Bij het maken van deze knutsel had ik aan de ene kant die uil voor ogen die symbool staat voor wijsheid, maar ook het dier dat in het donker uitvliegt en op zoek gaat naar voedsel. Uilen zijn nachtdieren, zij zijn wakker als wij "meestal" slapen  De uil ziet in het donker wat verborgen is voor veel andere dieren en heeft maar een klein beetje licht nodig. Het dier overziet de situatie en al kunnen zijn ogen niet goed heen en weer bewegen, toch kan hij heel goed diepte zien. Al zien zijn ogen van dichtbij niet scherp, van een afstand ziet hij alles. De uil kan zijn kop behoorlijk goed draaien en daar maakt het dier goed gebruik van. Eigenlijk gebruikt de uil al zijn zintuigen en benut alle mogelijkheden om voedsel te vinden en zijn prooi te lokaliseren. Daarbij moet je ook denken aan het gehoor.

Een uil heeft oren die je niet goed kunt zien omdat ze zo goed verstopt zitten, maar het zijn grote oren waarmee het goed kan horen. Doordat de oren niet op dezelfde hoogte zitten hoort een uil niet alleen goed dat er een prooi is maar kan ook goed inschatten hoever het van hem vandaan is.


DOWNLOAD WERKBLAD OEHOE GA NAAR JEZUS TOE  Nederlands 

DOWNLOAD WERKBLAD WHOOO JESUS LOVES YOU TOO  English 

En ik heb natuurlijk meerdere knutsels gemaakt met het thema wijsheid en gebruik gemaakt van de uil, maar probeer met elke knutsel toch weer een ander stukje te benadrukken. Bij deze knutsel wil ik de nadruk leggen op het leven dichtbij Jezus, naar Hem toegaan in de donkerste nacht. Als je voedsel zoekt in het donker, laat het dan het levende woord zijn, hemels voedsel zodat er licht gaat schijnen in de duisternis. Maar ook wil ik benadrukken dat Gods woord ervoor zorgt dat het licht wordt in ons leven. En als we Jezus aannemen dan ontvangen wij dat licht in ons hart en wij mogen het licht verspreiden. Wijsheid is niet alleen voor onszelf. Als wij zo verstandig zijn om Gods woord te lezen en Jezus aan te nemen dan zullen wij meer en meer bij Hem gaan horen en ook meer en meer ontvangen van Zijn blijdschap en zal het licht worden in donkere tijden. Ik moest ook denken aan die tekst: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Om ons heen zie je steeds meer boosheid, verdriet, dingen die niet goed zijn, we horen ook steeds meer over slechte dingen. Soms word je er wel eens verdrietig van of moedeloos, het wordt zo donker om ons heen, maar juist daarom wil de Here God dat wij alles gebruiken wat Hij ons geeft en zeker ook de wijsheid en Zijn woorden om het licht weer te laten schijnen.
Hij wil voor ons het licht zijn, maar Hij wil ook dat wij het licht brengen en wijze woorden spreken. Als je koning Salomo er als verhaal bijhaalt dan zie je hoe hij wijsheid ontving en hoe hij die wijsheid gebruikten. In verre gebieden wisten mensen hoe wijs hij was en ze kwamen naar hem toe. Kennen de mensen ons als wijze mensen? Zijn wij mensen die de wijze woorden van de Here God spreken, die kennis uitdragen en in de wijde omgeving bekend staan als verspreiders van goed nieuws? Kunnen wij zelfs als het heel donker wordt en mensen niet meer zo goed willen luisteren, zelf nog licht verspreiden? Blijven wij zelfs in de donkere nacht nog ons voedsel halen bij de Here God?
Je kunt ook denken aan de wijze maagden die olie in hun lampen hadden, zij hadden deze bijgevuld, daarom worden ze wijs genoemd. Ze waren verstandig en gingen niet op reis zonder olie, zij dachten niet dat het wel los zou lopen en dat er altijd wel tijd zou zijn om ergens wat olie te kopen. Zij waren goed voorbereid op reis gegaan. Zijn wij dat ook? Wij reizen naar de Koning, naar de Bruidegom, naar het beloofde land. We moeten door donkere tijden en onze lampen moeten branden om iets te kunnen zien, hebben wij nog voorraad genoeg om bij te vullen of zijn we al snel opgebrand. Gebruiken wij onze oren en ogen goed om Gods woorden te horen en Zijn woorden tot ons te nemen, maar ook om die ander te zien en hun noden te horen?

Hierbij ook nog een bijbeltekst die misschien erbij gebruikt kan worden:
----------
Efeziërs 5:15-16
Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.

Ik zelf zet dat om in de woorden:
Gebruik elke gelegenheid om wijs te zijn en te doen wat de Here God van ons vraagt, want het zijn donkere dagen.

En deze tekst kwam ik ook nog tegen:

Kolossenzen 4:5-6
Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.

Bij deze tekst kwam in me op: Gedraag je wijs tegenover de mensen die je niet kent, laat het zien in wat je zegt en dan staat er "ten allen tijde aangenaam, niet zouteloos" en dat vind ik wel bijzonder, want aangenaam is hoe mensen het graag horen, toch ook wel liefdevol en respectvol, maar niet zouteloos. En zout dat prikt toch wel een beetje en het zuivert. Gooi je zout in een wond dan zal dat zelfs pijn kunnen doen, maar tegelijk ook schoonmaken. Gods woorden moeten we om ons heen vertellen, aangenaam, maar niet zouteloos. Ik denk ook dat we daarbij moeten denken aan het woord brengen zoals het is, niet aangepast, maar wel met liefde en zuiverend voor die ander. Maar om dat goed te kunnen doen mogen wij ook vragen aan de Here God om wijsheid, want Hij alleen is in staat om ons de juiste woorden in de mond te leggen. 

Het werkblad bestaat uit 3 pagina's
Op blad 1 de basis - het lichaam van de uil
Op blad 2 een bijbel en vleugels die je eromheen kunt vouwen
Op blad 3 ook een bijbel en vleugels (dit keer in blader vorm zonder vouwlijn)

Ook deze knutsel weer in het Nederlands en het Engels, maar ik hoop dat de Engelse tekst klopt, want het blijft lastig als je schoolengels hebt gehad tientallen jaren terug en daar eigenlijk niks mee doet qua praten etc. 

In het werkblad 2 pagina's
-blad 1 de basis (een uil die omhoog wijst naar Jezus "het Licht)
-blad 2 voor 2 kinderen een vleugel en bijbel om op het basisblad te bevestigen.

Werkbeschrijving:

Ik heb 80 grams printerpapier gebruikt.

-Print de gewenste bladen uit
-Kleur alles in
-Knip de onderdelen uit
-Doe lijm op het blanco stukje links van de schouder van de uil
-Lijm nu de vleugel erop vast
-lijm de bijbel achter de punt van de vleugel die je net bevestigd hebt.