Arjan en Joop zijn vrienden. Arjan zijn vader is werkloos en heeft een uitkering. Er is niet veel geld. Toch beloofde zijn vader hem een nieuwe fiets. Zijn vader dacht; er zijn zoveel mensen met veel geld, daar ga ik wat van weghalen. Hij ging naar een huis, waarvan de mensen op vakantie waren, maakte een raam stuk en ging naar binnen. Hij kwam lachend thuis, ineens had hij veel geld. Kreeg Arjan toen een nieuwe fiets? Nee, want zijn vader gaf een groot feest voor zijn vrienden. De volgende dag was het geld al op. Zijn vader zei tegen hem; een volgende keer als ik geld heb krijg je wel een fiets. Maar elke keer als er geld was ging het op aan andere dingen. Denk je dat Arjan zijn vader nog geloofde?

Joop zijn vader had wel werk, maar ook hij had niet veel geld. Omdat Joop een nieuwe fiets nodig had ging zijn vader bij andere mensen klusjes doen. Daarvoor kreeg hij geld. Dit geld spaarde hij op en op een dag stond er een nieuwe fiets klaar toen Joop uit school kwam. Wat was hij blij. Hij was niet alleen blij met de nieuwe fiets maar ook dat zijn vader wel gedaan had wat hij had beloofd.
Arjan kon zijn vader niet geloven omdat wat hij gezegd had en deed niet bij elkaar paste. Joop kon zijn vader wel geloven omdat hij had gedaan wat hij beloofde.

In de bijbel staat een verhaal waarin de farizeeërs, de leiders die veel van de bijbel weten, aan Jezus vragen om een wonder te doen. Jezus zegt hen dat Hij dat niet speciaal voor hen wil doen. Waarom zou Hij dat gezegd hebben? Jezus had al veel wonderen gedaan. Dus als ze die niet wilden geloven zouden ze Hem dan wel geloven als Hij nog een speciaal wonder voor hen zou doen? Jezus was geen tovenaar, als Hij een wonder deed dan was dat omdat Hij daarmee mensen hielp.

Wij hebben de bijbel van God gekregen waarin staat wat Jezus allemaal voor ons heeft gedaan en wat Hij heeft gezegd en beloofd. Jezus heeft gezegd; Ik ga naar de hemel en Ik maak alles voor jullie in orde. Als Ik klaar ben met Mijn werk dan kom Ik weer om jullie op te halen.
Kunnen wij dat geloven? Ja en de Here Jezus wil dat wij, als Zijn kinderen, de wereld laten zien en horen wat de Here Jezus voor ons heeft gedaan en nog steeds doet.
Het is dus belangrijk dat de mensen ons kunnen geloven als we iets zeggen. Zodat zij van ons aannemen dat je God kunt geloven en vertrouwen op Zijn woord.