Deze knutsel hoorde ook bij een bijbelverhaal m.b.t. Elia en Koning Achab. Wij werken met het boek van Parel en daar stond een tekening in van een eend met jonge eendjes, maar ik wilde even zelf iets maken wat bij de leeftijd van de kinderen past en wat toch even weer anders was dan een knutsel die ik al eerder maakte.
Velen kennen vast het liedje van Elly en Rikkert. Ik zag een kuikentje dat bij de moeder zat, onder haar vleugels waar het veilig was, tegen regen, tegen zonneschijn, Heer zo wil ik bij U zijn.
Die eenvoudige woorden zijn zo veelzeggend. Zijn onder de vleugels van de Vader in de Hemel, schuilen bij God, de veiligheid zoeken bij Hem. Als we ons zorgen maken, als het moeilijk is, waar kunnen we dan terecht? Er zijn vele bijbelteksten m.b.t. schuilen bij God, ook daarbij zou het gebruikt kunnen worden. Vele mensen in de bijbel zochten hun toevlucht bij God. Ik hoop dat deze knutsel bruikbaar is op wat voor wijze dan ook, dus ik lever het gewoon aan. 

DOWNLOAD WERKBLAD  


Het werkblad bevat 2 pagina's

Op pagina 1 de basis waarop een eend staat zonder vleugel
Op pagina 2 de vleugel en drie jonge eendjes

Werkbeschrijving: 
-Print blad 1 en 2 uit
-Kleur blad 1 en 2 in
-Knip de onderdelen op blad 2 uit
-Bevestig nu de vleugel met een splitpen op de juiste plek
-Lijm de eendjes waar je ze graag wilt (onder de vleugel)