Wanneer ben je vriendelijk?
Als ik tegen je zeg; Wat heb jij een mooie broek aan of wat heb jij een mooie bloes, hoe voel jij je dan? Maar ook hoe doe je dan? Ga je dan blij kijken en rechtop lopen zo van kijk mij eens?

Nu zeg ik tegen je wat een stomme schoenen heb je. Maar jij vindt die schoenen juist heel mooi. Vind je ze dan nog zo mooi of ga je morgen tegen mama zeggen; die stomme schoenen wil ik niet meer aan?

Een kindje dat gepest wordt omdat zij of hij er anders uitziet dan de anderen, hoe moet zo’n kindje zich voelen? Maar ook hoe loopt zo’n kindje. Zo van kom maar op het kan me niks schelen of maakt dat kindje zich zo klein mogelijk om maar niet op te vallen?
Zie je hoe belangrijk het is dat we aardig zijn tegen elkaar.

Toen de Here Jezus op aarde was heeft Hij ons een voorbeeld gegeven. Hij keek nooit naar de buitenkant van de mensen maar altijd naar de binnenkant. Dus niet hoe mooi ging iemand gekleed, maar hoe mooi waren zijn daden. Wat deed hij om de wereld beter te maken? Hielp hij anderen of hield hij alles wat hij had voor zichzelf?

Dat is waar het in het leven om gaat niet wat je hebt, maar wat je hebt en deelt met een ander.
Toen Jezus op aarde leefde was hij arm. Andere mensen gaven Hem te eten en een plaats om te slapen. Jezus zegt; Ik heb geen huis om in te wonen. Maar wat Jezus wel had dat deelde Hij met andere mensen. Wat had Hij allemaal?
Hij kon blinde mensen laten zien, doven weer laten horen, mensen die ernstig ziek waren genezen, mensen die in de war waren kon Hij geestelijk weer beter maken. Er was een keer geen eten voor heel veel mensen, toen heeft Jezus van heel weinig eten een heleboel gemaakt. Dus wat Hij kon deed Hij voor de mensen om zich heen. Maar Hij ging nog verder.  Jezus heeft zelfs zijn leven gedeeld met ons toen Hij voor ons aan het kruis stierf. Hij gaf alles wat Hij had. Is dat niet lief van Hem?