Ik was met meerdere knutsels bezig en hoorde in de kerk de preek over het gouden kalf dat aanbeden werd door het volk van God terwijl ze uitgeleid werden vanuit Egypte naar het beloofde land. Ik bedacht me dat ik die nog niet als knutsel had en heb dus even een eenvoudige knutsel gemaakt met daarop het gouden kalf.

In het bijbelverhaal welke te vinden is in Exodes 32 zie je hoe de mensen uit die tijd net zo ongeduldig waren als wijzelf ook kunnen zijn. Mozes ging de berg op en kwam maar niet terug. Het duurde zolang dat ze onrustig werden. Ze zochten schijnbaar toch wat houvast, iets tastbaars en zichtbaars en zo vroegen ze aan Aäron om hen een beeld te maken. Ze leverden hun sieraden ervoor in, gouden sieraden. Aäron maakte een kalf  en de volgende morgen hadden ze een feest. Op hun manier was het wel een feest voor de Heer, maar het was best bijzonder, want zoud de Here God het echt op deze manier hebben gewild? Nee natuurlijk niet, de Here God was heel duidelijk. De Here God stuurde snel Mozes terug naar het volk, Hij zei dat het volk een andere god aan het aanbidden waren. Wat zal Mozes geschrokken zijn. Mozes ging terug naar het volk, maar hij moest de Here God wel eerst overhalen om het volk niet te zwaar te straffen. Jullie kunnen het verhaal vinden in vele kinderbijbels en in de bijbel. God wil dat wij Hem alleen aanbidden. Hij wil niet dat wij af gaan dwalen als het te lang duurt voordat wij Hem zien. Ook niet in deze tijd waarin alles best moeilijk is. God wil dat wij gericht blijven op Hem en Hem alleen aanbidden. Je zult geen andere goden voor Zijn aangezicht hebben. Net als het volk van God moeten we Hem blijven dienen... altijd!!!!

Het werkblad bevat 3 pagina's, (zowel de Engelse en de Nederlandse versie)

-op blad 1 het basisblad met daarop het kalf en Nederlandse tekst
-op blad 2 2 losse kalven om met goudglitters te bestrooien of met goudsnippers bijvoorbeeld
-op blad 3 het basisblad met daarop het kalf en Engelse tekst

Werkbeschrijving:

Ik heb 80 grams papier gebruikt voor deze knutsel

-Print blad 1 of 3 uit op wit 80 grams papier
-Kleur de gewenste delen in
-Print blad 2 uit 
-Knip het kalf uit
-Versier het kalf met gouden snippers papier of goudglitters
-Plak het kalf op het basisblad

DOWNLOAD WERKBLAD Nederlands of English