Deze knutsel gaat over Kaïn en Abel. De zoons van Adam en Eva. De ene zoon werkt op het land en neemt van de vruchten van het land en de andere zoon zorgt voor de dieren. Bij deze knutsel staan beide broers bij het altaar en zoals jullie zien kijkt Kaïn erg bedenkelijk. Hij ziet het offer van Abel en hij heeft het gevoel dat God dat offer veel beter vindt dan zijn eigen offer. In plaats dat hij naar God gaat en met God in gesprek gaat over dat gevoel wordt hij bozer en bozer. Hij is erg jaloers op zijn jongere broer. Misschien was Abel wel heel lief en misschien gaf hij zijn offer wel met zijn hele hart, of misschien was het offer welke hij bracht wel het beste dier uit de kudde. Maar het was wel zo dat Kaïn zich minder voelde of aan de kant gezet misschien en daarom besloot hij om Abel maar een lesje te leren en te doden. Maar toen hij dat gedaan had zei God: Waar is je broer... Kaïn probeerde zich er nog uit te praten door te vragen of hij op zijn broer moest letten, het leek of hij wilde zeggen: Ik ben toch geen oppas voor mijn broer? Maar de Here God weet alle dingen, dat had Kaïn ook kunnen weten. En Kaïn kreeg ook spijt, ineens dacht hij: Wat heb ik gedaan? Maar er was geen weg meer terug. Eigenlijk best gek, eerst Adam en Eva die iets deden wat niet mocht en die niet luisterden naar de Here God en daarom weggestuurd werden uit het Paradijs en nu hun zoon die ook iets deed wat niet mocht en ook straf kreeg van de Here God. Eerst had hij vruchten van het land en nu zei God dat het gedaan was met de pret. Maar God was er nog wel, want ondanks dat hij tegen Kaïn zei dat alles anders zou worden en dat hij zou zwerven en niet meer in het land zou wonen waar hij met zijn vader en moeder was, toch zei God ook dat Hij ervoor zou zorgen dat niemand hem zou doden. Een bijzonder verhaal die te vinden is in vele kinderbijbels en ook een les kan zijn voor kinderen over jaloezie. Wat doe je als je jaloers bent of wat doe je als je boos bent en wat vindt God daarvan? Maar ook de vraag geef jij iets aan God? Geef jij je hart echt oprecht? Krijgt de Here God die helemaal? 


In het pdf bestand staat op:
Op pagina 1: De basisplaat met daarop Kaïn en Abel die bij het altaar staan
Op pagina 2  voor 3 kinderen een lammetje en vruchten van het land

Ik heb 80 grams papier gebruikt 

-Print voor de knutsel blad 1 en 2 uit
-Kleur de onderdelen in
-Knip de onderdelen van blad 2 uit
-Knip de stippellijn boven het altaar en het hout open
-Schuif het fruit achter het linker altaar 
-Schuif het lammetje achter het rechter altaar
(Kinderen kunnen eventueel zelf vlammetjes knippen en erbij plakken)

DOWNLOAD werkblad Kaïn en Abel bij het altaar