Het is lente en dan zijn er weer lammetjes in de wei. Wie heeft dit jaar al
lammetjes gezien?
In de Bijbel wordt ook over lammetjes gepraat. Wie weet wanneer er over
gepraat wordt in het oude testament?
Met de uittocht uit Egypte. De Israëlieten moesten een lammetje slachten
en het bloed daarvan op de deurposten strijken. Weet iemand nog
waarom?
De 10 de plaag zou komen en alle eerstgeborenen zouden gedood worden
door de verderfengel. Waar bloed aan de deurpost gestreken was zou hij
aan voorbij gaan. Dus ze moesten uit geloof het bloed strijken op de
deurpost.
Het vlees van het lammetje moesten ze klaar maken en samen met het
ongegiste brood eten voordat ze konden vertrekken. Wij kennen dit brood
als matzes die wij bij het Heilig Avondmaal gebruiken.
Het lammetje moest dus sterven zodat het oudste kind kon blijven leven.
Maar in het Nieuwe testament wordt ook over een Lam gesproken wie is
dan dat Lam? De Here Jezus wordt ook het Lam genoemd. Met Pasen
denken wij eraan dat Hij voor ons gestorven is om ons allemaal te redden.
Dus niet één uit het gezin maar alle mensen. Maar de mensen moeten het
wel geloven dat Hij dat gedaan heeft.
Dat is geweldig nieuws!!!


Dus Pasen is niet een feest van eieren zoeken of lekker eten met elkaar,
wat natuurlijk wel mag, maar Pasen is een feest van blijdschap omdat de
Here Jezus zoveel van ons houdt en ons straks graag bij Zich wil hebben.
22-03-2024