Jullie weten vast wie Mozes was. Hij moest van God zijn volk door de woestijn naar het beloofde land brengen. Weten jullie hoe een woestijn eruit ziet? Lang niet altijd veel zand, maar ook veel stenen en rotsen met hier en daar een boompje. Is er veel water in een woestijn? Neen want een woestijn is een onvruchtbare plaats.
In de woestijn moet je echt goed naar water zoeken. Het is er wel, maar verborgen tussen de rotsen of onder de grond.
Zoals jullie weten wilde Mozes niet. Hij had 40 jaar aan het hof van de farao geleefd, hij was gewend om op zijn wenken bediend te worden. Toen sloeg hij in boosheid een Egyptenaar dood en hij moest vluchten.
Daarna heeft hij 40 jaar in de woestijn schapen gehoed. Waarom? Denk je dat God zo’n driftkikker als Mozes kon gebruiken? Nee hij moest leren om geduldig te worden. Nu dat heeft hij geleerd, want later wordt er van Mozes gezegd dat geen mens op aarde zo geduldig was als hij.
Mozes had het nodig in zijn werk als leider. Dus God bereidde hem voor op het werk dat hij moest gaan doen. Ook tijdens de rondtochten door de woestijn leerde hij nog meer over wat een goede leider moet doen.

Is dat nu ook zo? Kan God ons veranderen zodat we beter voor Hem en zijn gemeente kunnen werken? Er zijn in de gemeente veel mensen die een taak hebben waarvan ze zelf dachten; dat kan ik niet. Ze hebben ervaren dat God hen helpt, dat ze het niet alleen hoeven te doen. Er zijn altijd mensen om ons heen die we kunnen en willen helpen.
Soms als je iemand helpt met huiswerk leer je daar zelf ook weer van.
Of als iemand je iets vraagt over een Bijbelverhaal moet jezelf ook weer goed nadenken van hoe was het nu precies? Maar als je weet waar het staat in je Bijbel kun je het zo opzoeken en voorlezen.
God vraagt van ons dat we steeds meer over Hem leren, omdat dat goed voor ons is. Hij vraagt ook aan jullie ouders om jullie veel over Hem te vertellen. Het is belangrijk dat je weet wat je gelooft en wat God wil dat jij doet. Hij kan van ons allemaal lieve behulpzame mensen maken, maar dan moeten we soms wel veranderen.