Toen Jezus op aarde leefde heeft Hij de mensen heel veel verteld. Niet
altijd een verhaal met veel woorden, want Hij gebruikte heel vaak dingen
uit het dagelijks leven. Wie kent een voorbeeld van een verhaal dat Jezus
vertelde. Hij heeft het bijv. over een zaaier, een herder, een kostbare
ketting en graan. Wij zouden zeggen tarwe of rogge of gerst (daar bak je
brood mee). Foto 1-4
Wat doet een herder? Hij past op de schapen. Weten jullie wat een zaaier
doet? Zelfs veel van de ouderen zullen nog nooit een zaaier hebben zien
werken. In het begin van de zestiger jaren werd er in Nederland nog door
kleine boeren met de hand gezaaid omdat zij geen zaaimachine konden
kopen. Foto 1 De boer had een soort zak om zijn lichaam waar hij al
lopend zaad uit greep om dit uit te strooien. Dus de mensen die in Jezus
tijd leefden zagen in het gewone leven dingen die hen aan Jezus verhaal
herinnerden.

Bij het vieren van het Heilig Avondmaal breekt Jezus het brood en geeft
het aan zijn Discipelen.
Het is geen gewoon brood. God had de mensen zelf verteld dat ze als ze
het Pascha (voor ons Pasen) vierden dit met een speciale brood moesten
vieren.
Met het Pascha werd er een brood gebakken zonder gist. Foto 6 + 7 Dus
dit brood bleef plat omdat normaal het gist in het deeg het brood groter
maakte. Het brood was uit één stuk en om het te verdelen breek je er een
stuk af. Het is niet zoals nu gesneden in plakken.
Bij Jezus laatste Pascha maaltijd, voor zijn dood, vertelde Hij aan zijn
discipelen het brood, dat Ik nu breek, stelt mijn lichaam voor. Het is
natuurlijk niet het lichaam van Jezus, maar als je dit brood ziet en eet,
zegt Hij, denk dan aan wat Ik voor jullie heb gedaan. De matses, zo heet
het Pascha brood, worden straks gebroken en de leden nemen een stukje
brood ze denken terwijl ze het eten aan wat Jezus voor ons heeft gedaan
en danken we Hem hiervoor.

Jullie krijgen van mij ook een stukje van dat brood zodat jullie weten dat
Jezus ook voor jullie redding heeft gebracht.

*Voor dit verhaal zijn foto’s nodig van graan, een zaaier en ongegist brood.