Jezus werd niet geboren in een paleis dat weten jullie, maar hebben jullie er wel eens goed over nagedacht hoe het dan wel ging? Jullie zijn nu oud genoeg om daar meer over te horen dan alleen een baby op stro in een krib, dat is een ouderwetse voedbak voor de dieren.
Nazareth ligt wel 120 km van Bethlehem verwijderd. Vroeger reisden de arme mensen door te lopen of met een ezeltje die de bagage voor hen droeg.
Maria en Jozef moesten zich laten inschrijven in Bethlehem met de volkstelling, want de familie kwam daar vandaan. Het was heel druk in Bethlehem omdat van heinde en ver de mensen arriveerden die ook van oorsprong uit Bethlehem kwamen. We weten dat Maria hoogzwanger was. Het moet voor haar een zware reis geweest zijn. Toen ze zich hadden laten inschrijven zei Maria tegen Jozef; “De baby komt eraan je moet zorgen dat ik ergens kan gaan liggen, want dit gaat niet lang meer duren”. Ze waren in de buurt van een herberg, nu zouden we zeggen een hotel. Maar toen Jozef vroeg of er een kamer vrij was zei de herbergier, de baas dus, dat in de hele stad geen kamer meer vrij was.
Ik stel mij zo voor dat de vrouw van de herbergier ook erbij was, want het was heel erg druk. Zij hoorde dat Jozef zei dat zijn vrouw op het punt stond om een baby te krijgen. Misschien ging ze wel naar Jozef en zei tegen hem; “Hier achter is een stal die is op dit moment leeg, want de dieren zijn buiten in het veld, daar is het rustig. Ik zal jullie er heen brengen”. Maria en Jozef gingen achter de vrouw aan en zagen de schone stal. Ook zorgde de vrouw voor water en frisse stro. Zo konden zij in alle rust de komst van de baby afwachten. De doeken waar baby Jezus ingewikkeld werd zullen ze bij zich gehad hebben, omdat ze wisten dat de geboorte dichtbij was. Die nacht kwamen de herders op bezoek in de stal want de engelen hadden hen verteld dat ze de baby in een stal zouden vinden in doeken gewikkeld.
Na 8 dagen werd Jezus besneden volgens Joods gebruik. Hebben ze al die tijd in de stal gewoond? Nee dat geloof ik niet. Ik denk dat ze bij familie, die in Bethlehem woonden, in huis zijn geweest. Maar het kan ook zijn dat ze een huis huurden, want ze hebben er een tijdje gewoond.
De wijzen zagen een ster die ze als een verkondiging van de geboorte van een speciale koningszoon zagen. Ze zijn toen op reis gegaan en dat heeft echt een tijdje geduurd in die dagen. Ze kwamen in Jeruzalem bij het paleis van koning Herodus en vroegen naar de koningszoon. Die was daar niet. Herodus vroeg hen wanneer die ster verschenen was. Koning Herodus riep zijn wetgeleerden bij zich en vertelde het verhaal. Hij vroeg hen weten jullie hier iets van? De geleerden speurden in de boeken van de bijbel wat er over geschreven was. Ze deelden de uitkomst mee aan Herodus. Dat heeft vast een paar dagen geduurd. Herodus riep de wijzen weer bij zich en zei tegen de wijzen dat volgens de geschriften het in Bethlehem moet zijn. Ze zouden het kind maar gaan zoeken en dan terug komen om hem te vertellen waar ze het kindje gevonden hadden. Maar Herodus had een slecht plan in zijn hoofd, want hij wilde dat zijn eigen zoon op de troon zou komen. De wijzen gingen opnieuw op pad in de nacht. Gelukkig zagen ze de ster weer en volgden die. De ster ging stilstaan boven een huis, Math 2; 9-11. In dat huis was Jezus. Ze brachten hun geschenken en aanbaden het kind als een bijzonder koningskind. God gaf de wijzen in een droom te kennen om niet naar Herodus terug te gaan. Zij gehoorzaamden God en gingen via een andere weg weer naar huis. Herodus was woest toen hij dat hoorde. Hij kwam nu met een ander plan. Alle jongetjes jonger dan 2 jaar moesten gedood worden, zodat hij zeker was dat de koningszoon, waar de wijzen over spraken, niet op zijn troon zou komen te zitten. Wreed hè.
Jozef kreeg een droom waarin God hem vertelde dat hij naar Egypte moest vluchten. De geschenken die ze hadden gekregen van de wijzen kwamen goed van pas, want nu hadden ze voldoende geld voor voedsel en onderdak.
We weten niet hoelang ze in Egypte zijn geweest maar toch een tijd. Dus Jezus heeft de eerste jaren niet in Nazareth gewoond. Daar kwam Hij pas een paar jaar later toen Herodus was overleden en God hen vertelde om terug te keren naar Israel.