Weten jullie waar we vandaag en morgen speciaal aan denken? Dat de Here Jezus voor ons aan het kruis gestorven is én dat Hij weer opgestaan is uit de dood. Wij noemen dat feest het Paasfeest. Het Paasfeest is, net als kerstfeest, een blij feest, want de Here Jezus was dood, maar Hij leeft weer.
Waar denken de mensen in de wereld aan met Pasen? Aan eieren, eten en kuikentjes. Ze zeggen dat past wel bij jullie Paasfeest, want een ei is het teken van nieuw leven en van de lente. Maar de vele eieren, die met Pasen worden opgegeten daar komen toch geen kuikentjes uit.

Het is wel zo, dat in de lente vèèl nieuw leven begint. Wanneer begint in het nieuwe jaar het nieuwe leven? Als de sneeuw er nog ligt beginnen de sneeuwklokjes al te bloeien en de krokussen, die zijn nu allang uitgebloeid. Wie lopen er ook allang weer in de weide? De lammetjes. Hebben jullie wel eens goed naar de lammetjes gekeken? Hoe ze kunnen rennen en springen en als ze bij hun moeder drinken, gaat hun staartje heel snel heen en weer. Lief zijn ze hè. Dus voor de lente begint is er al volop nieuw leven.

Toen de Here Jezus stierf heeft Hij ook een nieuw begin gemaakt voor ons, want Hij heeft al het verkeerde wat wij gedaan hebben en nog doen aan het kruis genageld zoals dat heet. Wil dat zeggen dat we dan maar raak moeten leven? Nee zeker niet. Als je van de Here Jezus houdt wil je Hem toch geen verdriet doen door steeds het verkeerde te doen? We mogen van Hem elke dag opnieuw beginnen zonder zonden. Dus als je bij Hem blijft is elke dag een nieuw begin.