Eigenlijk is het wel bijzonder. Dit verhaal kende ikzelf niet goed. Toen we het gingen behandelen op de zondagschool dacht ik huh... Gideon was toch met die fakkel en de kruik, maar dit deel van het verhaal had ik niet eerder behandeld. Het verhaal staat in Richteren 6 vanaf vers 1. Ik weet natuurlijk niet exact hoe alles toen in z'n werk ging en moet met de knutsel zelf ook een beetje invullen.
Maar het verhaal gaat over de Israëlieten die verkeerde dingen deden en daardoor kwamen ze 7 jaren in de macht van Midjan. De Israëlieten verschulden zich daarom vaak in dschuilplaatsen in de bergen. En telkens als ze dan weer de oogst binnenhaalden werd het gestolen door hun vijanden.Ze kwamen met heel veel mensen, haast niet te tellen. En voorzover ik het begrijp ging Gideon zich wat verschuilen om tarwe binnen te halen, hij ging in een wijnpersbak staan en daardoor was hij minder goed te zien. En terwijl hij daar bezig was kwam er een engel die plaatsnam onder de terabint (een boom) en de engel begon tegen Gideon te praten.En de engel zei: De Here is met u, dappere held. Gideon was verbaasd en dat zei hij ook: Als de Here met ons is, waarom overkomt ons dan zovee, waar zijn dan die wonderen waar over gesproken werd?. Eigenlijk is dat zo herkenbaar, wij denken dat ook wel eens als mens, of we horen anderen dit zeggen, vooral in deze moeilijke tijd.Maar de Here zei tegen Gideon dat Ga en verlos Israël uit de greep van Midjan. (Ik zeg het even in eigen woorden) En Gideon wilde een teken om zeker te zijn dat de Here tegen Hem sprak. En Gideon ging snel een geitebokje regelen en ongezuurd brood en bracht het naar de engel en de engel zei dat hij het vleesnat uit moest gieten en het vlees en de broden op de rots moest leggen en Gideon deed wat hem gevraagd werd. En de engel had een staf en raakte daarmee het vlees en de broden aan en vuur kwam omhoog uit de rots en verteerde alles en ineens was de engel weg. Gideon begreep nu dat het de Here God was die dit gedaan had.Hij bouwde een altaar en noemde het De Here is Vrede. En Gideon kreeg de opdracht om het afgodsbeeld van Baäl die zijn vader gemaakt had omver te werpen. Weg met de afgoden. God vroeg om een altaar, Hij vroeg om een brandoffer. Gideon deed wat God vroeg in het donker toen niemand het zag. Ik kan het hele verhaal niet uitwerken, in het boek welke wij gebruikten voor de zondagsschool ging het vooral om Gideon in de wijpersbak en zijn ontmoeting met de engel en de Here God.

Ik heb een eenvoudige knutsel gemaakt waarbij je Gideon in de wijnpersbak ziet staan en tarwe aan het kloppen is. Ik had natuurlijk de engel kunnen kiezen, maar ik vond dit wel een keer leuk om de nadruk even anders te leggen. Het verstoppen voor de vijand, maar God zag Gideon ook daar en zond Zijn Engel om een belangrijke boodschap te brengen.

DOWNLOAD Nederlands / Engels  WERKBLAD  


Het werkblad bestaat uit 4 bladen

Het werkblad bevat 4 pagina's

-op blad 1 staat de basisplaat van Gideon in de wijnpersbak terwijl hij tarwe klopt
-op blad 2 staat een kleurplaatversie
-Op blad 3 en blad 4 staan de teksten die gebruikt kunnen worden in het Nederlands en het Engels

Werkbeschrijving:

Ik heb gewoon 80 grams printerpapier gebruikt dat kan prima bij deze knutsel.

-Print blad 1 uit voor de knutsel
-Kleur alles in
-plak nu tarwe/graan in de schaal