Let op je woorden op youtube:
https://youtu.be/0FZgICi2QU4

Dit werkje heb ik ook gemaakt m.b.t. het gebruik van je mond, het beheersen van je tong en opletten dat je de goede woorden spreekt. Ik heb ook bij deze knutsel twee vrije verhalen geschreven met daarin een boodschap. Ik hoop dat dit bruikbaar zal zijn voor anderen.
Het idee erachter ontstond ook bij deze knutsel o.a. door psalm 141: 3, daar staat een stukje in met de woorden: Zet een wacht voor mijn mond en waak over de deuren van mijn lippen. En ik bedacht me hoe belangrijk het gebruik van woorden kan zijn, want je kunt anderen lelijk pijn doen met je tong die vaak zo scherp is als een scheermes, maar je kunt ook het goede spreken en dan zullen je woorden een heel ander effect hebben.
Klik hier voor het verhaal Nanananana
Klik hier voor het verhaal Laat mij je tong eens voelen

Ik heb de andere knutsel meer toegespitst op de mond en deze weer wat meer op de tong alhoewel het inhoudelijk een beetje op één lijn zit. De tong kun je uitsteken om iemand te laten zien dat je hem of haar maar niks vindt, dat je je niks van die persoon aantrekt, misschien zelfs een beetje uitlacht. Eigenlijk is dat best dom dat we zulke dingen doen, maar voor de grap heb ik dat zelf als kind ook wel eens gedaan. Maar in de bijbel staan teksten waarin de tong ook genoemd wordt en je kunt er wel zelf ook bij bedenken dat de tong bij een slang bijvoorbeeld uit de mond komt en probeert een prooi te pakken. Kijk maar uit voor je het weet verdwijn je in die bek en ben je verslonden. In dit werkje gaat het erom dat je je tong beheerst, dat je oppast met wat je zegt: De tekst op de tong zegt: Heer ik wil mijn tong beheersen, en Uw woorden spreken Heer, HELP mijn tong is vaak zo giftig, daardoor struikel ik steeds weer. En natuurlijk bedoel ik met het struikelen niet echt struikelen, niet pootjeflippen of ergens over vallen, maar eigenlijk is het bedoelt dat je de mist ingaat, dat je fout bezig bent en daardoor ten val komt, je gaat onderuit omdat je weer eens zo dom was om met je vlijmscherpe tong iemand te raken, niet met tong uitsteken maar met lelijke woorden, bijdehante opmerkingen. De Here God wil graag dat wij met onze mond Hem de eer geven. Elke knie zal buigen voor Hem, elke tong zal belijden dat Hij Heer is, dat is de bedoeling, niet lelijk, niet mensen pijnigen, maar de liefde van de Here God verkondigen, van Hem vertellen, niet mensen aanvallen alsof ze een prooi zijn, maar mensen uitnodigen om te komen bij de Here God. Ik kan er heel veel over zeggen, maar ik denk dat ook deze knutsel misschien niet door iedereen gebruikt zal worden, maar het is bij meerdere bijbelteksten wel bruikbaar en ook wanneer het gaat om het onderwerp mond gebruiken of over het spreken van God en daarnaast door de vrije verhalen ook bruikbaar gewoon om een boodschap mee te geven.
Het mannetje in de knutsel is gevloerd, gestruikeld over zijn eigen lelijke woorden, hij ligt languit en zijn tong hangt uit zijn mond, hij laat echt het achterste van zijn tong zien, er blijft niks verborgen oh oh oh.

Werkbeschrijving:

Ik heb dit werkje gemaakt van 80 grams papier.

Op blad 1 staat het basisblad met daarop het mannetje die gevloerd is, gestuikeld over zijn eigen lelijke woorden en ook een haarstukje die niet perse gebruikt hoeft te worden.
Op blad 2 zijn de tanden te vinden en de binnenkant van de mond en ook nog de tong met tekst en voor de zekerheid voor de liefhebbers een blanco tong.
-Kleur het poppetje op het basisblad in 
-Kleur de binnenkant van de mond en de tong welke je gaat gebruiken in
-Knip het poppetje en de losse onderdelen die je gaat gebruiken uit.
-Vouw de binnenkant van de mond dubbel
-Knip de stippellijn in het midden van de binnenkant van de mond open zodat de tong er later ingeschoven kan worden
-Knip de tong uit
-Knip de tanden uit en vouw de vier kleine plakstrookjes naar de achterzijde en lijm de tanden in de binnenkant van de mond net binnen de lijn die je ziet.
Als je de tanden binnen de binnencirkel lijmt -langs de rand- dient het gebied erbuiten als lippen. Ik kleurde de lippen ook iets roder dan de rest van de binnenkant van de mond. Op het voorbeeld is dit wel zichtbaar (zie foto)
Let op!  De tanden voor de bovenkant van de mond zijn iets groter althans de twee tanden in het midden.
-Lijm nu de binnenkant van de mond met de bovenzijde onder het gezicht van het mannetje  (dus je doet lijm op de bovenzijde van de mond, de mond heb je immers dubbel gevouwen en je plakt deze vervolgens onder het hoofd van het mannetje)
-Schuif nu de tong door de gleuf in de mond, deze kan nu naar binnen geschoven worden en ook eruit getrokken. (het mannetje steekt zijn tong uit als het ware)

-Je kunt nog kiezen om het haarstuk te gebruiken, ik heb dat gedaan omdat ik met katoen haar erop geplakt heb en daarna het geheel heb uitgeknipt en op het mannetje gelijmd, maar ik had natuurlijk net zo snel het haar van het mannetje zelf kunnen beplakken, ik was alleen bang dat dat problemen zou geven. Maar als kinderen het haar inkleuren dan hoeft het extra haarstukje niet.

DOWNLOAD WERKBLAD