advertentie google

Dit knutselwerkje heb ik op verzoek gemaakt. Het verhaal over de Koning die een maaltijd ging houden voor de bruiloft van zijn zoon, is een mooi verhaal. Een gelijkenis die terug te vinden is in Matteüs 22 vanaf vers 1, maar ook in Lucas 14 vanaf vers 12 t/m 24. De Koning nodigt diverse mensen en ze hebben het te druk om te komen, vervolgens stuurt hij zijn dienaren naar de kruispunten van de wegen en de straten in om bedelaars, verlamden, doven, blinden enz te halen, iedereen was welkom. Ik heb de beide bijbeldelen nog even uitgewerkt vanuit de nbg vertaling. Zowel matteüs 22 en Lucas 14. Klik hier voor het verhaal De koninklijke maaltijd  

Ik ga hierin toch een beetje mijn eigen gang, natuurlijk staat in het verhaal hoe de dienaren van de koning op weg gingen om de uitnodigingen rond te brengen, maar ik heb de koning er neer gezet, om aan te geven dat toendertijd misschien volgens de vergelijking de dienstknechten de uitnodiging rondbrachten, maar God begeeft zichzelf ook onder de mensen en kinderen om ze te vragen of ze bij Hem willen komen en bij Hem willen horen.
Je kunt dit daarom op twee manieren bekijken, of ze waren vlakbij het paleis en hij stond hen al op te wachten met de uitnodiging of ze werden door Hem opgehaald.

Het is een eenvoudige knutsel die gemaakt kan worden van gewoon papier 80 grams. Het enige wat hierbij gedaan hoeft te worden is de uitnodiging opplakken met dubbele plak of lijm, op de uitnodiging staat een stippellijn, daarop kan een naam ingevuld worden, de naam van iemand die uitgenodigd is door de Koning voor het feest. Kinderen kunnen hun eigen naam invullen, maar ook de naam van iemand die ze graag mee zouden willen nemen en vervolgens kunnen ze aan die persoon de knutsel geven. 

Werkbeschrijving:

-Kleur de basisplaat op blad 2 in de pdf in met daarop de Koning en de zwerver en blinde persoon in.
-Kleur de uitnodiging in, of laat die wit
-Knip de uitnodiging uit
-lijm het met dubbele plak op de basisplaat over het blanco vlak  heen. Gewoon lijmen of even een dubbelgevouwen papiertje eronder kan ook. Ik heb dubbele plak gebruikt voor de diepte werking.

In de pdf wordt de kleurplaatversie ook meegeleverd.

DOWNLOAD WERKBLAD