VERTELLER : 1

Er liep een meisje op de weg,
zij was nog niet zo oud,
haar ogen waren toch zó mooi,
ze straalden als puur goud.

Maria, want zo heette zij,
was blij en opgewekt
en op een dag werd zij verliefd
op Jozef van Nazareth.

Zij gingen samen fijn op weg,
wat hadden ze geluk,
want God die woonde in hun hart
hun liefde kon niet stuk

Eens zouden ze als man en vrouw
de wereld binnengaan,
ze maakten plannen, o zo veel,
maar.... het zou anders gaan.

---------------

VERTELLER: 2

Maria, jong en niet getrouwd
alles ging voor de wind,
Nu was ze nog verliefd, verloofd
én later, wilde ze een kind.

Maar later pas hè, nu nog niet,
pas als ze trouwen ging!
Nu droomt ze nog van Jozef
en van een gouden ring!

Haar Jozef is een timmerman,
het werken maakt hem blij,
want elke cent die hij verdient
legt hij voor haar opzij

Zodat er later, later ja,
geluk en liefde wonen,
in het huis dat Jozef zelf bouwt
met dochters én met zonen!

VERTELLER: MARIA

Maar op een dag, je raadt het nooit,
'k trilde van teen tot hoofd
zal ik het je nu vertellen?
'k weet niet of je 't gelooft.

Er kwam een engel bij me langs
Zijn naam was Gabriel
hij zei:

VERTELLER: GABRIEL

"Maria luister goed"
wat ik jou nu vertel.

Jij zult een kindje krijgen,
dat lijkt misschien gewoon,
maar de vader is niet Jozef
dit kind is God Zijn Zoon!

Jij wordt zwanger van de adem,
van de wind, Gods eigen geest.
Nee, je hoeft niet bang te worden
hou je rustig, blijf bedeesd.

God had jou allang gekozen...
schiep jou puur en o zo schoon.
Het oog van God is altijd bij je,
jij wordt de moeder van Zijn Zoon

Jij en Jozef mogen zorgen,
voor dit Kind dat vrede geeft,
maak je maar niet bang voor morgen,
Hij is er bij, zolang je leeft."


VERTELLER: MARIA

Kunnen jullie het geloven?
wat de engel mij vertelt?
Ik ben ervan ondersteboven
wordt mij iets op de mouw gespeld?

----------------------------

VERTELLER: 3

Dagen, weken, maanden verder,
groeit er een kindje in haar buik,
zonder vrijen werd ze zwanger,
anderen vonden dat niet puik.

Jozef vond het raadselachtig,
dacht dat Maria een ander had
Tot het wonder hem bereikte
door een engel op zijn pad

Die zei hem "blijf bij Maria"
Want echt waar, zij draagt Gods Kind
Ga nu maar en toon je liefde
Het is God die jullie bindt.

--------------------

VERTELLER: 4

Dappere Jozef en Maria
vervolgden toen hun pad,
er waren veel obstakels,
zij vertrokken uit hun stad

De Keizer had geboden
Schrijf je in en haal een pas
doe dit waar je stam vandaan komt
ga op reis en pak je tas

Dagenlang op blaren lopen,
doe je echt niet voor de lol,
ze wilden zo graag even rusten
Alle hotels die zaten vol.

Na een tijd kwamen de weeen,
arme Maria kon niet meer,
Nu moesten ze toch echt stoppen
Maria's buik deed zeer.

Een ster leek hen te roepen,
Wees naar een vervallen stal
De ster scheen hen te zeggen
"Hier is het waar 't gebeuren zal".

Terwijl Maria, in het stro,
met Jozef heel alleen,
haar kindje op de wereld bracht,
was er een Licht dat hen bescheen

Dat licht was God, hij was er bij,
ze waren niet alleen.
God hielp hen door de donkere nacht
van pijn en angsten heen.

--------

VERTELLER: 5 (een herder)

Er waren herders op het veld,
er daalden engelen neer
Zij zongen en vertelden
van de pasgeboren Heer

De stoere herders, stomverbaasd,
pakten hun stok en staf,
renden naar de genoemde plek
en stonden werkelijk paf.

Geen pracht en praal en geen paleis,
geen kroon en geen juweel,
maar Jezus in een voederbak
het wonder viel hen ten deel.

Zij knielden voor de voederbak
en wisten het meteen
Dit is Gods Zoon, het Koningskind.
Als Hij is er geen 1

--------------

VERTELLER: 6 (een wijze)

Drie wijzen staarden naar de lucht
Het waren stergeleerden
Zij zagen een unieke ster
Die alles overheerste.

De bollebozen peinsden diep:
"Wat is er aan de hand?"
Zij snelden met kamelen
Dwars door het ruige land

Drie wijzen waren onderweg,
in kleding, fraai gehuld,
met wierook mirre en wat goud
hun tassen goed gevuld.

Zij willen zelf het wonder zien
wat deze ster hen toont
en na een hele lange reis,
wordt hun geduld beloond.

De ster toont hen de minste plaats
waar het grootste mocht gebeuren.
De ster was hun getuigenis,
de wierook kon nu geuren

Daar lag het Kind als morgenster
het straalde zuiver licht,
weerkaatste uit de Hemel
een plan, toekomstgericht.

De wijzen wisten nu genoeg
Zij hadden de sterren gelezen
De laagste zal de hoogste zijn
Dit Kind zal de Redder wezen.

----------

ALLE VERTELLERS SAMEN of alleen GABRIEL

Wat Gabriel al had voorzegd
Mocht iedereen nu horen.
Een Koningskind, de Zoon van God
Ja, Jezus is geboren!

------------------------------

(c) Cobie Verheij - de Peuter 2013