Dit stukje kun je met een paar mensen spelen, je hebt er in principe maar 4 mensen voor nodig. Een verteller en drie kinderen/personen. Wij hebben een doek opgehangen tussen twee staanders. Achter dat doek konden de kinderen net zitten, ze waren dus net niet te zien. Op het moment dat hun naam wordt genoemd moet het kind gaan staan en zeggen, "dat ben ik". Dat is eigenlijk alles. Wij gaven de kinderen nog een hele grote envelop (zelf gemaakt) met daarop de tekst "Voor jou". Deze envelop gooiden ze aan het einde de zaal in. 
Bij dit stuk leest de verteller de tekst en geeft de aanzet, de kinderen/personen zorgen voor de leuke reactie door ineens omhoog te komen en bijvoorbeeld vrolijk en de andere keer weer verontwaardigd te zeggen: "dat ben ik". Wij hadden de kinderen leuke maskers opgezet. Maar in principe hoeft dat niet.

-----------------------------

Een brief voor jou !!!!

Antje (dat ben ik), Jantje (dat ben ik) en hun kleine zusje Fransje (dat ben ik) lopen over de weg van school naar huis. Terwijl ze daar lopen komt er vanuit de lucht opeens een brief aanwaaien. 
Kleine Fransje (dat ben ik) pakt de brief en leest op de envelop de woorden: “Een brief voor jou”. Voor jou dus….. zegt Fransje (dat ben ik)  tegen Antje (dat ben ik) en geeft de brief aan Antje (dat ben ik) .
Daar klopt niks van zegt Jantje (dat ben ik) tegen Fransje (dat ben ik). Misschien is die brief wel helemaal niet voor Antje (dat ben ik), die brief kan net zo goed voor mij zijn. Helemaal niet zegt Antje (dat ben ik) en ze houdt de brief stevig vast. Ik kreeg de brief van Fransje (dat ben ik), dus de brief is van mij.
Wat staat er dan op de envelop? zegt Jantje (dat ben ik) tegen Antje (dat ben ik). Ze kijkt eerst op de envelop en kijkt vervolgens boos naar Jantje (dat ben ik). Op de envelop staat met koeieletters geschreven: “Een brief voor jou” zegt Antje (dat ben ik). Zie je nou wel dat die brief voor mij is zegt Jantje (dat ben ik), geef hier.!!!

Na een korte maar hevige worsteling heeft Jantje (dat ben ik) de brief in handen. Ho, stop eens even, zegt Fransje (dat ben ik) boos tegen Jantje (dat ben ik) dat is niet aardig. Ik heb de brief gevonden en ik gaf de brief aan Antje (dat ben ik) en niet aan jou. Geef die brief onmiddellijk terug. Geschrokken door de boze woorden van Fransje (dat ben ik) geeft Jantje (dat ben ik) snel de brief terug aan Antje (dat ben ik). Kijk eens wat er in staat zegt Jantje (dat ben ik). Antje (dat ben ik) opent de envelop, ze haalt de brief eruit en leest wat er geschreven staat. In de brief staat geschreven: “Ik hou van jou”. Met een vuurrood hoofd kijkt Antje (dat ben ik) naar Jantje (dat ben ik). Maar ik hou niet van jou Jantje (dat ben ik) zegt Antje (dat ben ik), ik moet er niet aan denken. Dan heb je geluk, zegt Jantje (dat ben ik) tegen Antje (dat ben ik), die briefkomt ook helemaal niet van mij want die brief kwam uit de lucht vallen.

Kijk eens wat er nog meer in staat zegt Fransje (dat ben ik) nieuwschierig. Antje (dat ben ik) kijkt weer naar de brief en leest: “Ik hou van jou en daarom stuurde Ik mijn eigen Zoon”. Oooooooooh Jantje (dat ben ik), jokkebrok (Dat ben ik ook),  jij hebt helemaal geen zoon, zegt Fransje (dat ben ik) verontwaardigd. 
Neeeeeee zegt Antje (dat ben ik), dat klopt, die brief komt dus niet van Jantje (dat ben ik), maar die brief komt van…….
Antje (dat ben ik) kijkt op de envelop en leest daar op de achterkant de woorden: “Dit is een brief van God, Ik hou van Jantje (dat ben ik), van Antje (dat ben ik) en van Fransje (dat ben ik). Ik hou van iedereen en daarom stuurde Ik mijn eigen zoon Jezus Christus. 

Vergeet nooit dat Jezus kwam als kleine baby om deze wereld liefde, warmte, licht en vrede te brengen. God wil dat de mensen van elkaar houden. Dus Antje (dat ben ik) van Jantje (dat ben ik) en Jantje (dat ben ik) van Fransje (dat ben ik) en Fransje (dat ben ik) weer van Antje (dat ben ik). 
In de bijbel (dat is het woord van God) staat geschreven: Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. De bijbel is Gods liefdesbrief voor ons vergeet dat nooit.