1. Plant links heeft een langere vertakking
2.Plant rechts heeft sprietje minder
3.Kikker heeft nog maar 4 vlekken op de rug
4.Vlekje op het hoofd van de kikker is kleiner gemaakt
5.Linker voorpoot heeft een extra teen
6.Achterpoot links aangepast
7.boomstam links aangepast qua vorm
8. Stukje weggehaald van vlek boven de kikker
9.Oog van de kikker heeft een pupil
10. Blad van plant rechts ingekort
11.vlekje op rechtervoorpoot van de kikker is foetsie
12. Lijn van heuvels op voorgrond loopt wat door in een bochtje
13. Steeltje van de bloem is ingekort
14. Streepje tussen de rechtervoorpoot en buik van de kikker is weg
15. Warempel de kikker heeft een extra vlek tussen de voor en achterpoot ongeveer.
16. De glooiing helemaal bovenaan is hoger gezet.

Deze zoek de verschillen is gemaakt met een tekening van Cobie Verheij-de Peuter. Ik heb alleen (met haar toestemming) de verschillen aangebracht).

 DOWNLOAD ZOEK DE VERSCHILLEN