Ook deze knutsel hoort bij Abraham en Sara en het bijbelverhaal. In dit geval gaat het over Abraham die op weg gaat met Isaäk om in te gaan op de opdracht van God om zijn zoon te offeren, het liefste bezit. En zo gaan ze op weg. Het verhaal staat in Genesis 22. Abraham was gehoorzaam aan de stem van God en was bereid om alles te geven wat hem lief was. Gelukkig greep God in op het laatste moment nadat God de gehoorzaamheid van Abraham gezien had. In de struiken achter Abraham zat een ram met zijn horens vast en dat werd het offer voor het offeraltaar.

Ik heb een knutsel gemaakt waarbij Abraham bij het offeraltaar staat en zijn zoon op het altaar heeft liggen. Hij verheft zijn hand met het mes en gelukkig heeft hij een ander offer om te offeren, een ram. Bij deze knutsel is Isaak om te draaien waardoor je het ram op het altaar ziet liggen. Ik heb de vorm van de ram daarom zo gemaakt dat die op de achterzijde van Isaak geplakt kon worden.

Ik wil nog wel even als extra meegeven dat ik Isaak niet geboeid heb op de tekening. Ik vond het te heftig voor kinderen. Ik heb de ram wel gebonden, maar in de bijbel staat wel dat Abraham Isaak bond. Maar ik denk wel dat we het voor kinderen niet te eng hoeven te brengen. Eventueel is het wel mogelijk om zelf de touwen te laten tekenen bij de enkels en tussen de handjes touw, maar nodig is het niet. Het doel van het verhaal is om aan te geven hoe Abraham gehoorzaam was aan God en bereid was om zijn eigen zoon te geven. God gaf Zijn eigen Zoon voor ons, Hij was daartoe bereid. Laten we daar de focus op houden. En de verdere invulling laat ik aan jullie. Ik zal nog wat knutsels aanleveren met een ram om te beplakken met wol etc. maar dat volgt nog.

Ik hoop dat het leuk is als knutsel.


In het pdf bestand twee pagina's
Op blad 1 de basis met daarop Abraham en het altaar
Op blad 2 voor 2 kinderen Isaak en een ram

Ik heb 80 grams papier gebruikt voor deze versie van Abraham met het offeraltaar

-Print voor de knutsel blad 1 en 2 uit
-Kleur de onderdelen in
-knip de kniplijn bovenop het altaar hout open
-knip de strook met Isaak en de ram uit
-Vouw de ram achter Isaak en lijm ze op elkaar
-Schuif de afbeelding van Isaak of de ram in het altaar.

DOWNLOAD Abraham offert Isaak