Ik was bezig met handen en met de oogst en dankdag voor de oogst en bedacht me dat we ook blij mogen zijn met alles wat groeit en bloeit en bedacht me ook hoe gesproken wordt over die schitterende bloemen in het veld. In Mattheus 6:28 zie je dat er verteld wordt over de bloemen in het veld, het gaat eigenlijk over dat we ons zo vaak zorgen maken over alles, ons druk maken om hoe we ons moeten kleden en dat er aangegeven wordt dat zelfs Koning Salomo niet zo mooi gekleed was als de bloemen in het veld. En laten we eerlijk zijn als je soms kijkt in het gras en je ziet een klein bloemetje, ik ben niet zo'n natuurmens, maar laatst zag ik een piepklein bloempje en toen ik het nog eens goed bekeek zag ik hoe gedetailleerd het was, die kleine blaadjes, die mooie kleur en hoe perfect eigenlijk, je staat versteld als je let op de kleine dingen die je ziet in Gods schepping en je kunt eigenlijk niet anders dan dankbaar zijn voor wat Hij ons toont en hoe Hij er is en ons omringt met zoveel moois en zichzelf laat zien ook door die kleine dingen heen. Ik wilde deze eigenlijk in eerste instantie niet zo aanleveren, maar het ontstond terwijl ik bezig was met een andere knutsel en toen dacht ik, doe er gewoon iets mee, er is hopelijk iemand die het toch kan gebruiken.

J

Laten we stilstaan bij de grootheid van God en dankbaar zijn voor wat Hij ons geeft en laat zien en laten we Hem daarvoor ook de lof geven. Mensen bedenken van alles, ze proberen de schoonheid en de grootheid van God naar beneden te halen, maar zelfs het kleinste blaadje, het kleinste bloemetje, het grassprietje het vertelt ons van een groot en machtig Maker.

Werkbeschrijving bloemen:
Materiaal kan met 80  grams papier, maar ik heb de handen met 120 grams gekleurd papier gedaan dit scheelt inkleuren.

Het bestand bevat 4 werkbladen.
Blad 1 de handen (binnen- en buitenkant)
Blad 2 voor 4 kinderen het tonnetje
Blad 3 gras en bloemetjes
Blad 4 extra bloemen, dit heb ik gedaan zodat het gras eventueel met gewoon groen papier door de kinderen zelf geknipt kan worden. (blad 3 kan dan weggelaten)

- Kleur alles in en knip nu de onderdelen uit.
- Leg de buitenkant van de hand met de nagels naar je toe
- Doe lijm op de plakstrookjes die aan de vingers zitten
- Til de hand op en schuif vinger voor vinger het plakstrookje achter de volgende vinger en lijm het vast, zorg dat de vingers bol gaan staan
- Lijm nu de binnenkant van de hand (handpalm) aan de binnenzijde (op de blanco kant) van het andere handdeel
- Lijm nu het tonnetje met het plakstrookje tot een rond geheel.
- Vouw de plakstrookjes aan de onderkant van het tonnetje naar binnen en doe lijm erop en lijm het nu mooi rond in de handpalm. Zorg dat het mooi rond komt te staan.
- De grasstroken kunnen op elkaar gelegd worden als ze netjes zijn uitgeknipt, doe twee nietjes op plekken die weggeknipt zullen worden dan kun je 4 grasmatjes in één keer knippen en vervolgens wat rond in het bakje zetten. Ik rolde ze even om een potlood en dan erin.
- Knip de bloemetjes uit. Knip de inkniplijn (onderbroken zwart-wit streep) in tot het midden van de bloem. Lijm nu het ene blaadje over het andere blaadje heen, nu staat de bloem een tikje bol. Lijm de bloemen aan grassprieten vast of maak zelf steeltjes.

Ik hoop dat het wat is.

DOWNLOAD WERKBLAD dank U voor groei en bloei