advertentie google

Ook dit keer had ik zelf een bijpassende knutsel nodig bij het onderwerp dat we moeten samenwerken, samenleven, samen zij aan zij moeten gaan in het Koninkrijk van God. Ik was wat aan het rondzoeken om er iets eenvoudigs op te bedenken en moest toen toch een beetje lachen bij de bijbeltekst uit 1 Petrus 3:8. En ik hoefde niet te lachen omdat ik Gods woord niet serieus neem maar wat er staat over het als broeders en zusters met elkaar omgaan. Mijn dochter wilde het kinderlied (308) uit kinderopwekking nooit zingen, ze werd ook wat kriegel wanneer het lied in de auto op cd draaide. Maar die tekst zegt eigenlijk al waar dit werkje op gebaseerd is:
Wat is het geweldig als wij als familie, als broers en als zussen voor elkaar klaar staan, al zijn we verschillend, elkaar respecteren, en samen in liefde met elkaar omgaan. Dat is waar God van geniet en wanneer Hij zoiets ziet, geeft Hij zijn zegen en dat is leven voor altijd. Mijn dochter baseerde haar gevoel op hoe haar grotere broer haar altijd plaagde, even klieren, even haar boos maken door iets van haar kamer te pakken, hij vond dit erg grappig en zij overduidelijk niet. Maar toch weet ik en dat weet zij vast ook, dat als het erop aankomt zal haar broer gelijk voor haar in de bres springen en bereid zijn om heel veel te doen om haar te beschermen. Maar ik geef dit ook als voorbeeld. De bijbel spreekt in 1 Petrus 3:8 ook over broeders en zusters. Dit staat er geschreven in de NBV vertaling:
Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.


We weten allemaal hoe moeilijk het is om eensgezind te zijn, ook kinderen weten dat, iedereen is immers anders en met de ene persoon heb je veel meer een klik dan met de andere, soms is dat door interesse omdat je hetzelfde als die ander leuk vindt en soms ook gewoon door humor, karakter enz. Maar God wil dat wij handelen vanuit Zijn vrede, Zijn liefde, Zijn Geest, Zijn kracht. Hij wil dat we als kinderen van de Here God die allemaal eigenlijk hetzelfde willen bereiken, en werken voor dezelfde God, samenwerken, dat we er voor elkaar zijn, dat we ons verbonden voelen, dat we elkaar steunen, bemoedigen, troosten als het moeilijk is, dat we die verschillen opzij zetten en eigenlijk als één familie worden, één familie met één Vader die in de hemel woont. Dat is heel bijzonder, maar ook een hele verantwoordelijkheid, je kunt dan niet meer kijken naar de rare trekjes van die ander, je mag niet meer de verschillen benadrukken, maar je moet juist zoeken naar de dingen die jou en die ander verbinden. Bovenal is dat de liefde van God die Zijn Zoon gaf om te sterven, die Zijn eigen kind, Zijn familie losliet om ons bij Zijn gezin te voegen. Ik bedenk dit nu zo tijdens het typen en vind dat bijzonder. Gods liefde maakte dat wij door liefde verbonden kunnen zijn met elkaar en dit heb ik geprobeerd te benadrukken in deze knutsel. Het is op zich een eenvoudige knutsel, simpel te maken, maar geeft wel duidelijk aan hoe twee mensen, deze jongen en het meisje met elkaar verbonden raken door liefde, geen liefde van mensen, maar liefde van een Vader in de hemel. Eigenlijk komt dit onderwerp weer heel dichtbij de vele leden en één lichaam, het lichaam van Christus. We moeten naast elkaar staan, en niet tegenover elkaar als kemphanen, als ruziezoekers, als onruststokers, maar proberen, onze uiterste best doen om de vrede te krijgen en die vrede komt van God. Hij zond zijn Zoon om ons met Hem te verbinden en ons met elkaar te verbinden en vervolgens zond Hij de Heilige Geest om ons de kracht te geven om dit ook echt vast te houden, om die vrede te voelen en uit te dragen, om de blijdschap te ontvangen en hoe mooi is het als je samenwerkt. We weten allemaal, ook kinderen dat het soms moeilijk is als je het gevoel hebt dat je een opdracht krijgt en dit helemaal alleen moet doen en het ene kind is handiger dan het andere, het ene kind kan beter rekenen dan het andere, het ene kind kan beter knutselen dan het andere, we hebben allemaal zo onze eigen dingen waarin we goed zijn en wat is het dan mooi als je zit aan te knoeien en je denkt ik weet het niet meer, ik kan dit nooit alleen, dat een ander komt en je helpt en dat je dan samen de opdracht weet te voltooien. Wij hebben als kinderen van de Here God de opdracht om om te zien naar anderen, elkaar te steunen, elkaar te helpen, van Hem te vertellen, als we dit samen kunnen doen dan is dat alleen maar mooi en iets om je voor in te zetten. Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen. Ik maak vaak dingen voor eigen gebruik en plaats het in de hoop dat ook een ander er iets mee kan en geef dan mijn eigen gedachten erbij aan, maar jullie weten vast zelf ook dingen toe te voegen, aan te passen enz.....

Deze knutsel bestaat uit een jongen en meisje en de liefde (liefde van God verbindt hen met elkaar) Omdat deze knutsel ook anders gebruikt zou kunnen worden en omdat ik de tekst in dit geval invulde maar iemand het misschien anders wil, of kinderen zelf wil laten invullen heb ik ook het 1e blad extra aangeleverd op blad 3 zonder tekst. De keuze is aan jullie zelf wat jullie gebruiken.

Werkbeschrijving:

Het bestand bestaat uit 3 werkbladen. Alleen blad 1 en 2 of blad 2 en 3 zijn nodig. Ik heb blad 3 zonder tekst gedaan.
Ik heb op blad 2 een hartvorm aangeleverd die achter het geheel kan worden geplakt, ik heb dit geprint op rood papier, inkleuren kan ook. Dit blad staat voor Gods allesomvattende liefde, Hij heeft deze jongen en meisje lief en zij delen samen hun liefde voor Hem en het verbindt hen.
Ik heb 80 grams papier gebruikt. Voor het grote hart zou iets steviger mogen, maar zo kon het ook prima.

- Kleur blad 1 of 3 in en knip het uit. 
- knip de kniplijnen  in -dit zijn de stippellijnen in het midden van de hartvormen-.
- schuif het hart van de jongen het het hart van het meisje in elkaar.
- probeer de delen iets naar voren te vouwen zodat het een soort liefdesboek is.
- lijm de jongen en het meisje op de hartvorm
 (zonder het hart als achtergrond kan natuurlijk evengoed ook, dat geeft de mogelijkheid om de verdeeldheid te tonen door ze weer uit elkaar te halen en vervolgens verbondenheid door in elkaar te schuiven, maar ik verkies de achtergrond)

DOWNLOAD WERKBLAD

Ik heb geprobeerd om de delen samen te voegen en er een kleurplaat van te maken, de plaat met tekst heeft er geen groot hart achterlangs, ik lever die ook blanco aan op blad 3 en heb nog even het grote hart toegevoegd op blad twee, alleen staat op de harten geen tekst. Misschien kunnen jullie er iet Samenwerken_zij_aan_zij_kleurplaat.pdfs mee.

DOWNLOAD Kleurplaat