advertentie google

Zoals jullie vast door hebben ben ik vaak zelf bezig met het voorbereiden m.b.t. een verhaal of bijbeldeel en loop er dan tegenaan dat er geen geschikte knutsel bij zit, ik maakte al jaren dan de knutsels zelf en gebruikte van alles vanaf het internet om zo iets moois te krijgen, maar toen het idee kwam om dan de knutsels online te zetten zodat ook anderen er profijt van zouden krijgen kwam ook het besef dat op alles van het internet copyrights staan, vandaar dat ikzelf begon te tekenen en dingen te testen en mijn eigen draai eraan te geven. Het zal misschien nooit perfect zijn, maar ik doe mijn best binnen de mogelijkheden die ik heb en merk vaak dat ik zonder God niks ben, dat ik soms ook gewoon even de rust moet zoeken en God moet vragen om wijsheid. Dit werkje is niet 100 procent mijn eigen ingeving, ik had een werkje nodig bij de Tabernakel en het ging daarin erom dat God wilde dat de mensen een Tabernakel maakten, Hij gaf exact aan hoe het moest worden en Hij gaf die mensen het talent, wijsheid, inzicht en kennis, om het ook ten uitvoer te brengen. Ik zocht wat rond en zag dat iemand geprobeerd had de gelijkenis van de talenten tot een eigen knutsel te maken, maar de werkbaarheid zonder werkblad is dan toch lastiger het komt dan veelal ook weer aan op de handigheid van een kind. Deze persoon had een idee die heel leuk was, maar deed het met de middelen die hij of zij had en omdat ik toch al iets zocht besloot ik om het uit te werken op mijn eigen manier inclusief dus de smilies en mijn manier om de zakken open te klappen en zo heb ik mijn werkblad gemaakt. Dit is dus niet volledig mijn idee, wel mijn eigen uitwerking en ontwerp.
Maar nu even weer over de talenten. Talenten daarvan weten wij, als wij het woord horen dat het gaat om iets waar je goed in bent, het is een gave, het is bijzonder en soms is het ook aanleg, dat je net als je eigen ouders ergens goed in bent. Maar wij als kinderen van God zien talenten ook als iets wat God ons geeft. Ik heb mijn knutsel gebaseerd op de gelijkenis van de Talenten. Een verhaal in de bijbel en dit is te vinden in Mattheüs 25 vanaf vers 14.

De talenten in de bijbel bestaan uit geld. De personen in deze gelijkenis kregen elk talenten (geld). Zij kregen het in beheer, ze moesten er goed voor zorgen, goed mee omgaan. En het was niet alleen maar bij je houden en goed opbergen, maar het was ook de bedoeling dat ze het zouden benutten, er iets mee doen. Misschien dacht die ene die maar één talent kreeg wel, ik heb zo weinig daar kun je niks mee, dat schiet niet op, laat ik het maar gewoon wegstoppen, want die ene stopte het talent wat hij gekregen had in de grond en er kwam niks uit voort, het vermeerderde niet, de andere twee deden veel meer met hun talenten. En in dit verhaal, in deze gelijkenis zie je hoe belangrijk het was dat er iets gedaan werd met datgene wat ze gekregen hadden, dat ze het zouden gebruiken en dat je daarvan weer de vruchten zou gaan zien. Wat heb je gedaan met wat Ik je gegeven heb, dat is wat God ook tegen ons zegt, wat heb je gedaan en hoe zien de vruchten eruit, wat heeft het bewerkt, wat heeft het opgeleverd. En het is zo belangrijk om dat waar we goed in zijn, dat wat God ons met beide handen aan heeft gereikt, om dat te gebruiken, om dat met anderen te delen, om te laten zien hoe groot God is en wat Hij doet in onze levens. Hij gaf mensen kennis, inzicht en wijsheid en daarmee konden ze alles doen wat Hij van hen vroeg, ze konden de mooiste dingen maken, de opdrachten uitvoeren en God zegende het. Hij wil ook ons gebruiken, ook jou en mij en Hij geeft ons dingen in beheer, het geld in de zakken op de knutsel dienen maar als voorbeeld, maar ieder heeft iets, de één misschien meer dan de ander, maar dat maakt voor God niks uit, als we het maar gebruiken.
Veel mensen in bijbelverhalen hadden iets bijzonders, ze kregen opdrachten van God, maar God gaf ze ook talenten om het ten uitvoer te brengen, ik hoop dan ook dat deze knutsel weer bruikbaar zal zijn.

Ik heb voor deze knutsel 80 grams papier gebruikt.

Werkbeschrijving: 

In het bestand staan 3 werkbladen. Op blad 1 de basisplaat, blad 2 de buitenzijde van de zakken en op blad 3 de binnenkant van de zakken met talenten
-Print de bladen uit, kleur alles in en knip de onderdelen van blad 2 en 3 uit.
-Leg de zakken van blad 3 opengeklapt op tafel (dit betreft de binnenkanten), dus met de tekst naar boven en de gezichtjes naar beneden en klap nu dubbel, dus de gezichtjes worden over de tekst heen geklapt, je ziet nu de blanco buitenkant
-Lijm de zakken van blad 2 nu op de buitenzijde van de dubbelgeklapte zakken. Let op dat de talenten aan de buitenzijde kloppen met de tekst aan de binnenkant. Dus 1 talent blijft 1 talent, 2 talenten worden verdubbeld naar 4 en de 5 talenten worden verdubbeld naar 5.
-Neem nu 3 draden (voor elke zak 1) en doe die om de zakken heen en maak er een strik in 
-Doe lijm op de achterkant van de zakken en lijm vervolgens de zakken op de basisplaat.
De kinderen kunnen vervolgens de strik losmaken en de zakken naar onderen openklappen om te laten zien wat er met de talenten gebeurd is.

DOWNLOAD WERKBLAD