advertentie google

Toen ik bezig was met de verhalen omtrent de herbouw van de muren van Jeruzalem zat ik vooral met wat kun je doen m.b.t. dat soort verhalen, het draait veelal om Israël en om hoe Gods wil is m.b.t. Zijn volk en ik besloot om eens een knutsel aan Israël te besteden als volk van God en ik weet, omdat ik om mij heen soms dingen voorbij zie komen op het internet dat er wel eens divers over gedacht wordt in kerken etc en toch heb ik besloten om Israël in een knutsel te betrekken als Gods oogappel, als volk van God met veel tegenstanders, veel vijanden, maar als zij hand in hand met God gaan zal God met hen zijn. Ik probeer qua tekst iets mee te geven, maar ik denk dat het belangrijk is dat ieder voor zich eens bekijkt wat betekent Israël voor God, maar ook voor de wereld. Ik geef een aanzet en heb een mobiel gemaakt met diverse afbeeldingen. Aan de achterzijde ook een paar die zien jullie in de pdf en niet op de foto. Ik heb Israel als land, een menorah kandelaar 7 armig, een appel met een oog, als Gods oogappel, een sjofar (ramshoorn) om aankondigingen mee te doen, twee handen in elkaar, hand in hand met God en ook een Davidster, die zijn twee schilden, de schilden van David teken van hoop.  Natuurlijk kunnen jullie zelf dingen toevoegen.

Ik wil jullie vertellen over Israël, want in de bijbel zie je vaak dat de verhalen gaan over het Joodse volk, over Israël en hun leiders. Het moet toch wel een heel bijzonder volk zijn dat er zoveel over geschreven is, maar ook zo door de hele wereld naar gekeken wordt.En weten jullie, natuurlijk is de God van hemel en aarde de Here God van Israël, maar evengoed ook de God van ons. Maar Hij heeft wel een speciaal plan met Israël, het is Zijn oogappel en dat betekent dat ze voor Hem misschien wel het dierbaarste zijn wat Hij bezit, misschien heel bijzonder, Zijn speciale volk.

God houdt van de Joodse mensen, Hij heeft ze ontzettend lief, en Hij wil graag dat ze aan hun kinderen en kleinkinderen, aan al hun nakomelingen vertellen van Gods kracht en over Zijn wonderen en over alles wat Hij voor hen gedaan heeft en nog zal doen.Hij wil dat ook wij dat aan onze kinderen vertellen, dat wij net als het Joodse volk, God de eer zullen geven en Hem aanbidden om Zijn grote daden, dat wij de liefde voor Zijn volk en de woorden uit de bijbel vertellen.In de bijbel is te zien hoeveel God van Zijn volk houdt,  Hij wil niet dat mensen hen pijn doen, beroven of bijvoorbeeld aanvallen. God zegt in de bijbel ze zijn mijn oogappel. Het staat in de bijbel, echt waar en juist daardoor weten wij wat Hij wil.

In Zacharia 2:8a staat – ‘Want zo zegt de HEERE van de legermachten: Nadat Hij heerlijkheid heeft beloofd, heeft Hij mij gezonden tot die heidenvolken die u beroven, want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan.’ En er staat in Genesis 12:3 – ‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.’

God zegt eigenlijk dat Hij om blijft zien naar Israël en dat iedereen die hen iets wil aandoen dat zal merken, iedereen die kwaad over hen spreekt, en zich tegen Israel afkeert, die Zijn oogappel aanraakt, die zal zien dat God voor hen op zal komen, Hij zal Zijn volk verdedigen. Hij zal niet toestaan dat ze aan Zijn kinderen komen, want Hij heeft hen lief. God zegt eigenlijk ook dat Hij zegenen zal de mensen die Israël zegenen, dat is best bijzonder. Dus als wij Israël en de Joden bijstaan en zegenen, dan zal de Here God ons bijstaan, ons zegenen, nou dat willen we toch graag en beloofd is beloofd dus Hij zal het doen.

Ook in Deuteronomium 7:7-9 zie je dat terug. Daar staat dat het niet is omdat Israël groter is dan andere volken, ze zijn juist kleiner, de kleinste, maar omdat Hij hen liefheeft en het aan hun voorvaderen beloofd heeft. Wie waren die voorvaderen, was dat niet Abraham? Isaak, Jacob? God beloofde hen al dat Hij voor ze zou zorgen en Hij dat zal hij doen. Hij beloofde dat de Verlosser (Jezus) geboren zou worden uit hun volk en ook dat gebeurde. Maar weten jullie wat nog veel belangrijker is? God moet niet alleen Zijn beloften aan Israël nakomen, het is ook Zijn bedoeling dat Israël aan de hele wereld laat zien wie God is. Dat zij vertellen van God, dat zij een volk zijn van Priesters, Profeten en missionarissen. Allemaal mensen die de boodschap zullen brengen van God, Lichtbrengers, vertellers van goed nieuws, mensen brengen naar de Verlosser. En ook Israël maakt misschien nog wel eens fouten net als ons, maar toch blijven zij dat speciale volk van God.

Werkbeschrijving:

Het bestand bestaat uit 2 werkbladen.

- Print blad 1 en 2 uit
- Kleur de gewenste onderdelen in, en knip ze uit. Het geheel wordt een mobiel.
- Neem een lange draad en plak nu aan beide kanten een afbeelding, bovenaan begin je met de kaart van Israël en vervolgens eronder de cirkels met plaatjes die betrekking hebben op Israël. Jullie kunnen zelf andere plaatjes toevoegen bijvoorbeeld.

DOWNLOAD WERKBLAD