Dit is ook een knutsel welke gebruikt kan worden bij het verhaal over Ruth en Naomi. Ik heb Ruth getekend met een mand in haar armen. Er kunnen aren in haar mand geplakt worden. Het verhaal is te vinden in het bijbelboek Ruth. Ik heb ook een Engelse versie gemaakt en nog een werkblad erbij zonder tekst zodat jullie zelf kunnen kijken wat je ermee doet. Binnen de knutsel een stille hint naar God die zorgt voor de vogels. Er zijn teksten over musjes o.a. in de bijbel te vinden. Dus ik voegde even vogels toe. Die bijbeltekst is te vinden in Mattheüs 6:26 kijk naar de vogelen van de hemel, zij zaaien niet, zij maaien niet, zij brengen niet bijeen in schuren en toch voedt uw Hemelse Vader ze, ga jij ze niet ver te boven. (Ik heb de NBG vertaling erbij gehad en even op eigen wijze wat eenvoudiger hier getypt.

DOWNLOAD Nederlands WERKBLAD  
DOWNLOAD Engels WERKBLAD  
DOWNLOAD WERKBLAD zonder tekst erop  


Het werkblad bevat 2 pagina's

Op pagina 1 de basisplaat met daarop Ruth en de mand
Op pagins 2 voor twee kinderen de aren om in te kleuren en uit te knippen

Werkbeschrijving: 
(Kan op 80 grams papier)
-Primt blad 1 en 2 uit
-Kleur alles in
-Knip de onderdelen van blad 2 uit
-Knip de aangegeven lijn op de mand open
-Lijm nu de aren in de mand