advertentie google

Eigenlijk maakte ik de knutsel bij het verhaal van Gideon. Hij kreeg de opdracht van God om het altaar van een afgod stuk te maken. Maar ik wilde niet een knutsel met een afgodsbeeld die omgeslagen werd omdat ik het breder wil kunnen gebruiken en bruikbaar wil maken voor meer onderwerpen. Ik wilde iets maken waarbij ook duidelijk is te zien dat we bezig zijn met dingen die ons wegtrekken bij God. Op de knutsel is dat te zien. Het jongetje houdt zich vast aan een soort grappig sponspoppetje. Hij houdt zich eraan vast, steunt er zelfs op en laat nog niet los, maar toch wil hij naar God, hij wil de goede kant op in het leven, maar het poppetje in de vorm van een verbodsbord, zuigt als het ware zijn aandacht op en het wil een andere richting in. 


Wij willen naar God, wij willen leven met God, wij willen werken voor God, wij willen horen bij God, wij willen bidden tot God, maar soms zijn we ook bezig met zoveel andere dingen, in de bijbel noemen ze dat wel afgoden of verleidingen en deze dingen nemen een loopje met ons, ze trekken ons mee naar de andere kant en proberen ons verder bij God weg te trekken. Dat moet niet, dat moeten we voorkomen. God vraagt ons om aandacht, Hij wilde die aandacht niet alleen in de verhalen van de bijbel, in de tijd van de Israëlieten en de tijd van Gideon en Paulus enz. Hij wil die aandacht nu evengoed. Wat mij zo opviel in de verhalen was ook dat mensen met God leefden en God was bij hen, Hij woonde onder hen en in hen en hoe meer zij zich bezig gingen houden met de slechte dingen, hoe meer Hij bij ze vandaan leek te zijn, want er kwamen tegenslagen, de vijanden kregen meer macht  het leek alsof hun vijanden onverslaanbaar waren, totdat ze zich weer tot God keerden, totdat ze weer doorkregen welke richting ze op moesten gaan, totdat ze de dingen die hen wegtrokken bij de Here God los gingen laten, toen keerde alles zich weer de goede kant op, toen kwam er weer overwinning, toen kwam er weer blijdschap, toen ging het weer goed met de mensen, met het volk, met het land. En natuurlijk zullen er toen ook best nog wel mensen ziek zijn geworden, of tegenslagen hebben gehad, maar ze mochten wel weten dat ze dan bij God konden aankloppen en dat Hij er voor hen zou zijn, dat Hij hen zou bewaren voor hun vijanden, dat het weer goed zou komen. En ook nu hebben wij vaak dingen die zoveel tijd van ons nemen, zoveel aandacht vragen, dat God eigenlijk niet meer voldoende aandacht krijgt. Denk maar eens aan hoeveel tijd kinderen nu besteden aan het internet of aan televisie kijken, of hoe mensen bezig zijn om rijk te worden en zo hard daaraan werken dat ze geen tijd meer over hebben om naar de kerk te gaan, om te bidden, om bijbel te lezen. En dan moet je je bedenken dat de mensen in de tijd van de bijbel nog niet eens televisie hadden, niet een baan zoals nu, geen internet en toch waren er ook toen al dingen die de mensen wegtrokken bij God en dat zal ook altijd zo blijven, maar daarom is het ook heel belangrijk om daar goed over na te denken en de goede keuzes te maken. Sommige dingen moeten nu eenmaal, werken, school, huiswerk enz, maar het is belangrijk om ook tijd vrij te houden voor de Here God en Hem boven alles te stellen, Hem op nummer 1 en dan pas de rest, tijd proberen vrij te maken voor Hem.

Werkbeschrijving:

De knutsel bestaat uit een basisblad met daarom de achtergrond en een blad met daarop losse onderdelen, dus tekstkaartjes en het sponsachtige verbodspoppetje en het jonetje/kind. Ik lever met blanco strookjes aan en met ingevulde strookjes. Jullie kunnen zelf kiezen. Mijn voorbeeld is van gewoon 80 grams printerpapier.

Er zijn overigens meer opties. 

1.Neem plaat 4 en schuif daar strookjes in en plak die aan de achterzijde vast.
2.Gebruik de basisplaat op blad 1 en onderdelen op blad 2 of 3
of
3. neem alleen blad 2 of 3 en lijm de strookjes aan de achterzijde van de knutsel vast, ik zou dan zelf wel steviger papier gebruiken bij deze optie, bijvoorbeeld 120 grams.

-kleur de basisplaat in (eventueel ook de neus van het jongetje en neus van sponspoppetje en de voet van het jongetje)
-kleur de onderdelen op blad 2 of 3 in en knip ze uit
-knip de halve cirkel uit het onderdeel van blad 2 of 3
-doe lijm op de basisplaat (ik heb de neuzen en voet van het jongetje niet gelijmd.
-plak het sponspoppetje met jongen voor de basisplaat langs 
-schuif de strookjes in de opening of lever plaatjes aan van eventuele verleidingen die kinderen uit kunnen knippen en schuif erin. Wel even het formaat inmeten.

-Ook kan de versie gebruikt worden van pagina 4 dat scheelt knipwerk en daar even de halve cirkel uitknippen en strookjes inschuiven en aan de achterzijde vastlijmen zodat nog wel een groot deel van het woord zichtbaar is. Wel moeten er dan even zelf strookjes meegeleverd worden.

DOWNLOAD WERKBLAD