Stilte over alle landen

Stilte over alle landen,

In deze nacht,

Vouwen wij tesaam de handen

In deze nacht.

 

Welke zonden wij bedreven,

Wil ze Heere ons vergeven.

God wil goede rust ons geven.

In deze nacht.

 

Amen