Ik dank U voor de lichte zonnestralen en voor de merel,
zingend voor mijn raam, en voor de rust die 'k in mijn hart voel dalen,
omdat ik U noemen mag bij Uw naam, 
en dat het lente wordt, en gij de aarde wilt strelen met Uw 
sterke Scheppershand ;omdat ik weet: mijn levenstuin heeft waarde: 
U hebt er zelf Uw bloemen in gepland!
Geef, dat de bloesemknoppen niet bevriezen, 
maar opbloeien in Uw lente zon, en laat mij niet in stille vreugd 
verliezen dat ik, ook ik, nog voor U bloeien kan.

AMEN.