GEBED VOOR HET ETEN

Vader in de hemel,
U bent zo goed,
want U geeft ons eten
in overvloed.

God, dank U, voor ons dagelijks brood.
Wilt U ons helpen om te delen,
met mensen die arm zijn en in nood.

Lieve Vader, U laat alles groeien,
de zon schijnt en de regen valt,
zodat alles groeit,
en het zaad dat werd gezaaid,
nu als koren wordt gemaaid.

Voor ons eten, lieve Heer,
vragen wij om Uw zegen.
Geef ons door het eten kracht,
om te wandelen op Uw wegen

Lieve Vader, van U zijn alle dingen,
van U alleen.
Van U is alle eten,
en al het goede om ons heen.
Wilt U ons eten zegenen,
en zorg voor al wat leeft.
en leer mij te danken,
voor al het goede dat U ons geeft.