Lieve Heertje
'k ga nu slapen
want de dag is weer voorbij
maar ik vraag U eerst eerbiedig
lieve Jezus zegen mij
zegen ook mijn lieve ouders
zegen allen die ik min
onder Uwe trouwe hoede
slaapt uw kindje rustig in.