Klop... klop... klop.....
hoor jij ook dat kloppen
aan het deurtje van je hart?
het is de Here Jezus
die heel geduldig op jou wacht.

Hij vraagt je: "Mag ik binnen komen?
Jouw hart maak Ik blinkend schoon
Ik help je om alles op te ruimen
Ik ben Jezus, Gods eigen Zoon".

Doe het deurtje nu maar open
"Welkom Jezus, kom er in!"
Daar krijg je nooit meer spijt van
dit is een goed begin.

In de Bijbel kun je alles lezen
het is een brief van God voor jou
Hij wijst je de weg in dit leven
en overal lees je: God houdt van jou!

Nu is het feest, ook in de hemel
omdat Jezus mag wonen in jouw hart
aan Zijn Liefde voor jou komt nooit een einde
Hij heeft altijd al op jou gewacht!

http://www.deparels.net