Zo ineens, zeer onverwachts
moesten Jozef en Maria reizen,
een verre reis naar Bethlehem
om zich in te laten schrijven.

Met in haar buik een babytje
dat heel erg snel kon komen,
zat Maria op een ezeltje
en Jozef, hij moest lopen.

Toch kwamen zij daar veilig aan
en zochten naar een slaapplaats,
maar er was geen plek voor hen
alles overvol, helaas.

Maar het baby’tje door hen verwacht
zou vlug worden geboren,
dus kozen ze maar voor een stal
't gehuil was snel te horen.

Het kindje kwam niet onverwachts
was beloofd en ook gekomen
en het kwam als Vredevorst
waar velen nog van dromen.

Kwam als kind voor jou en mij
om ons het licht te schenken,
bevrijding van de duisternis
Hij blijft naar jou ook wenken.

Hij wil dat jij ook tot Hem komt
je hart aan Hem zult geven,
opdat het licht van binnen wordt
en zal stralen in jouw leven.