(bij aansteken adventskaarsen door kinderen)

1e adventsweek:
De kinderen spreken uit:
 
Ik steek een kaarsje aan
 
Het Licht is ons gegeven
zodat de duisternis verdwijnt
en wanneer ons lichtje schijnt
zie ik Zijn liefde in ons leven
 
 
De gemeente zingt:
 
Vader van het Licht
wil in onze harten schijnen
dan zal de duisternis verdwijnen
wij verwachten U.
-- ----------------------------------------------
 
2e adventsweek:
De kinderen spreken uit:
 
Ik steek een kaarsje aan.
 
De wereld was verloren
verlaten werd het paradijs
de mens betaalde toen de prijs
maar in Uw Licht zijn wij herboren
 
 
De gemeente zingt:
 
Vader van het Licht
wil in onze harten schijnen
dan zal de duisternis verdwijnen
wij verwachten U.
---------------------------------------------------------
 
3e adventsweek:
De kinderen spreken uit:
 
Ik steek een kaarsje aan.
 
Laat onze harten branden
Hij komt die eeuwen werd verwacht
geboren in een stille nacht
nu opent God Zijn vaderhanden
 
 
De gemeente zingt:
 
Vader van het Licht
wil in onze harten schijnen
dan zal de duisternis verdwijnen
wij verwachten U.
----------------------------------------------------------------------
 
4e adventsweek:
 
De kinderen spreken uit:
 Ik steek een kaarsje aan.
 
De wolken zullen juichen
wanneer hij komt in majesteit
dan branden onze lampen voor altijd
laat ieder voor Hem buigen
 
De gemeente zingt:
 
Vader van het Licht
wil in onze harten schijnen
dan zal de duisternis verdwijnen
wij verwachten U.