Als we naar buiten kijken wat zien we dan?
Allemaal bladeren die van de boom gevallen zijn. Ook hele mooie kleuren rood, oranje, geel en bruin.
Wie vindt de herfst mooi? Tussen de bladeren kun je lekker lopen. Speciaal als je in een bos loopt, want dan kun je er tussen lopen en ze voor je uit schoppen.

In de parken en op straat zie je nu vaak hele hopen met bladeren die de mensen vna de gemeente bij elkaar geblazen hebben. Het is de bedoeling dat een veegwagen komt om ze op te ruimen, want de straat wordt glad als je ze laat liggen en dat is gevaarlijk.

Als je in het bos bent zie je nog meer er zijn ook veel paddenstoelen, mag je die omschoppen? Nee, want dan gaat de paddenstoel direct dood en kunnen de andere mensen niet meer naar de mooie kleuren kijken.

Waarom laten de bomen de bladeren vallen. Gaan ze dood? Welnee. Als je goed kijkt naar de kale takken zie je dat er alweer nieuwe knoppen op de takken zitten. In de lente als het weer warmer wordt en als er meer licht komt, dan komen er ook weer nieuwe blaadjes aan de boom en beginnen ze weer van voren af aan.

Wat heeft dat nu met Jezus te maken?
Toen de Here Jezus aan het kruis hing en stierf (dat is een deftig woord voor dood gaan) dachten de discipelen; dit is het einde nu komt Jezus nooit weer terug.
Maar wat gebeurde er? De Here Jezus is weer levend geworden. Hij begon dus opnieuw, niet voor even maar voor altijd! Straks mogen wij ook voor altijd leven, maar dat is voor ons allemaal erg moeilijk om te begrijpen. Maar we kunnen het wel onthouden.

2009