Luister goed zegt de Here Jezus tegen de overpriesters en de oudsten van het volk, luister goed naar wat Ik jullie te vertellen heb. De Here Jezus vertelt hen een bijzonder verhaal. Het verhaal gaat over een man, een landheer, die een wijngaard maakt. Hij plant er allemaal druivenplanten en hij zet er ook een heg omheen. Daarna graaft hij een wijnpers, want als de druiven rijp zijn moeten ze natuurlijk wel geperst worden zodat ze wijn kunnen maken. Ook bouwt hij een toren zodat vijanden in de verte al te zien zijn. Daarna verhuurt hij de grond aan de pachters, zij zijn de huurders. Dan gaat de heer van het huis naar het buitenland, maar zijn grond en de wijngaard is hij niet vergeten. Zodra hij denkt dat de druiven rijp zijn en de oogst binnengehaald kan worden stuurt hij zijn knechten erheen. Zij moeten voor hem de vruchten gaan halen. Maar de pachters vinden dit niet leuk, ze denken ho eens even, wij hebben hier hard voor gewerkt, we geven helemaal niks aan die knechten. Ze slaan de ene knecht en de heer stuurt een ander, maar die maken ze zomaar dood en hij stuurt nog iemand en die wordt met stenen bekogeld, wat een vreselijke pachters zeg. Het maakt niet uit hoeveel mensen de heer van het huis stuurt, allemaal krijgen ze dezelfde gemene behandeling. En de heer denkt, hoe los ik dit op? Misschien moet ik mijn zoon sturen, daar zullen ze toch wel respect voor hebben? Hem zullen ze vast niks aandoen. De heer stuurt zijn zoon op weg naar de wijngaard. Ga jij het maar proberen, jij krijgt vast mee wat van mij is. Maar zodra de pachters de zoon aan zien komen beginnen ze met elkaar te praten: Wat krijgen we nou, hij stuurt zijn zoon, zijn erfgenaam, als wij de zoon dood maken dan kunnen we zijn erfenis misschien nemen, dan hebben we nog meer. Als de zoon bij de pachters komt grijpen ze hem en gooien hem uit de wijngaard, ze maken hem zomaar dood, zonder pardon. Dat kan toch niet? Dat is toch vreselijk? De Here Jezus is klaar met zijn verhaal en hij zegt tegen de overpriesters en de oudsten, wat denken jullie wat die heer van het huis gaat doen als hij terugkomt van zijn reis en merkt wat de pachters met zijn zoon en knechten hebben gedaan? Wij denken dat hij de pachters zwaar zal straffen, hij zal ze vast doden en dan zal hij andere pachters zoeken om voor zijn wijngaard te zorgen zodat hij wel op tijd de vruchten krijgt, want daar heeft hij recht op.

De Here Jezus kijkt hen eens goed aan en zegt: De steen die de bouwlieden, niet goed genoeg vonden, is een hele belangrijke steen geworden, de Hoeksteen, dankzij de Here is dit gebeurd en vinden wij het niet wonderlijk? En ik zeg tegen jullie dat het Koninkrijk van de Here God van jullie afgepakt zal worden en weggeven aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt. De overpriesters en de oudsten hebben ineens door dat dit verhaal over hen gaat, dat de Here Jezus hen bedoelt en dat die Hoeksteen de Here Jezus is, een belangrijke steen  

Dit verhaal is te vinden in:

Matteüs 21: 33 - 46
Marcus 12 vanaf vers 1
Lucas 20 vanaf vers 9
Ik heb de NBG vertaling gebruikt.