advertentie google

Bid en er gebeurt iets!

Er waren eens twee kabouters, allebei even klein en even sterk. Elke dag mochten ze een wens doen. En, zoals dat altijd gebeurt in sprookjes, wat ze wensten, dat zou ook gebeuren.

Vervulde wens
Op zekere dag moesten ze allebei een zak tillen die veel te zwaar voor ze was. Nou, de eerste wenste meteen of die zak niet wat kleiner kon worden, zodat hij die kon tillen. En omdat in sprookjes wensen altijd in vervulling gaan, werd die zak dus een stuk kleiner zodat hij daar geen moeite meer mee had.

Nog een vervulde wens
De tweede kabouter dacht even na. Toen wenste hij dat hij zelf een tikkeltje groter en sterker mocht worden, zodat hij die grote zak zonder moeite zou kunnen tillen. En ook dat gebeurde. 
Niet lang daarna moesten ze wéér een zak tillen die veel te zwaar voor ze was. De eerste begon weer te klagen: „Kan die zak niet een stukje kleiner?"
Maar de tweede wenste weer dat hij zelf zò groot en sterk mocht worden dat hij ook die zware zak weer tillen kon.

Nog een paar keer
Zo ging het nog een paar keer. Uiteindelijk, je snapt het wel, was die tweede kabouter een reus geworden die enorme zakken tillen kon! 
En die eerste? Nou, die was nog niks veranderd. Hij was nog steeds hetzelfde kleine, miezerige kaboutertje dat alleen maar héél kleine zakjes kon tillen...

Zoals de eerste
Ik weet niet of je bidt wanneer je het moeilijk hebt. Misschien doe je dat niet meer omdat dat toch niet helpt. Maar weet je hoe dat komt?
Misschien wel omdat je te veel bidt zoals dat eerste kaboutertje: dus dat het allemaal een beetje makkelijker mag worden. Alleen kan God daar niet zoveel mee omdat Hij weet dat je daar niet zoveel aan hebt. Nee, Hij wil veel liever dat je zèlf verandert in plaats van de omstandigheden.
Zoals die tweede!
Weet je, God zoekt mensen die zich niet door moeilijke omstandigheden laten inpakken, maar die sterker worden dan de dingen die ze moeilijk vinden. Dan gebeurt er tenminste wat. Hij wil jou en mij leren om in moeilijke omstandigheden staande te blijven en er dwars tegen in te gaan als dat nodig is.