advertentie google

Dit verhaal zal ik even kort inleiden. Het is niet in alle kerken gebruikelijk om mensen te zalven met olie, de meningen kunnen daarover verdeeld zijn. Terwijl ik met de voorbereiding van de zondagschool bezig was werd er in de map van Parel aangereikt om het te hebben over genezing en tevens het zalven met olie. Dit staat ook in de bijbel in Jakobus 5:14-16. Ik wil niet mensen dingen opleggen, iedereen kan zelf bepalen in hoeverre hij of zij dit verhaal wil gebruiken of wat men vindt van de bijbeltekst en het wel of niet zalven. Ook wil ik met dit verhaal niet te gemakkelijk doen over het zalven en de heiligheid ervan. Ik heb het misschien heel eenvoudig gesteld om kinderen naar de dominee te laten gaan om gebed te vragen en het zalven met olie, terwijl dit misschien binnen bepaalde groepen niet zomaar gedaan zal worden. Ik heb geprobeerd om het onderwerp op een leuke manier te verwoorden voor kinderen op een wijze die bij mij past en zoals ik het ervaar. Ik geloof dat zalven met olie goed is en bijbels en dat het belangrijk is dat in elk geval aan kinderen meegegeven wordt dat bidden helpt en dat het vragen om gebed en het bidden voor anderen een onderdeel van hun leven wordt. Ik heb dit verhaal mede geschreven vanwege het getuigenis van iemand die ik via het internet leerde kennen. Deze vrouw vertelde mij het verhaal van een man en vrouw waarbij één van hen erg ziek was en samen als man en vrouw besloten zij om de dominee te laten komen met de oudsten om de zieke te zalven met olie, maar dat was in die kerk niet gebruikelijk en moest eerst overlegd worden, uiteindelijk kwamen ze toch om voor de zieke persoon in dit gezin te bidden en tevens te zalven en God deed een wonder, waarna het zalven met olie weer ingevoerd werd in de kerk. Dit is een waar gebeurd verhaal en ik geloof zeker dat God wonderen kan doen, ook nu nog en daarom heb ik me toch aan dit verhaal gewaagd. Diegene die dit verhaal wil gebruiken kan het natuurlijk wat aanpassen aan de situatie zoals dat het beste uitkomt, want ik weet dat in de ene kerk een dominee voorgaat en in een andere is het een predikant, voorganger enz enz. Mensen kunnen het natuurlijk wat aanpassen. Dit verhaal heb ik overigens geschreven bij een knutsel, welke ook op de site zal komen.

Bidden en zalven helpt!

Als Amy over de gang langs de slaapkamer van papa en mama loopt, hoort ze haar moeder praten met een zachte fluisterstem. Amy blijft staan om te horen wat mama zegt, zo te horen is mama aan het bellen. Ze gaat vlakbij de deur staan. Ik maak me zorgen zegt mama, ik voel me al zolang ziek en het gaat maar niet over, de dokter weet ook niet wat het is en hoe word ik beter? Er is niets wat ik kan doen, behalve hier liggen in bed en afwachten tot ik weer kracht in mijn lichaam voel. Amy kijkt geschrokken, ze houdt haar adem in en op haar tenen loopt ze naar de slaapkamer van haar broer Edward. Ed… Ed…., zegt ze zacht, we moeten iets doen, we moeten iets bedenken. Ik hoorde mama bellen met iemand en ze maakt zich zorgen, ze is bang omdat ze ziek is en niemand weet waar het van komt. Zullen we de dokter bellen? Edward schudt zijn hoofd, dat heeft geen zin, de dokter heeft al een paar keer naar mama gekeken, ze is al voor onderzoeken geweest en ze kunnen niks vinden, ik denk niet dat we de dokter moeten halen.

Weet je, zegt Edward, we gaan de dominee vragen of hij wil komen om voor mama te bidden. Ja Edward weet het zeker, de dominee moet komen. De dominee?, vraagt Amy verbaasd. Ben je helemaal betoeterd Edward, dat kun je toch niet maken? Kunnen we niet beter toch de dokter laten komen, misschien vindt hij nu wel iets? Edward schudt zijn hoofd, nee joh de dokter heeft allang naar mama gekeken, dat zeg ik je toch, maar de dominee die kan bidden, soms gebruiken ze ook olie, dat staat in de bijbel. Dat lijkt me niet verstandig, zegt Amy verontwaardigd, toen de bijbel werd geschreven waren er nog geen auto’s en geen motoren, dus olie kan nooit en het wordt ook een geklieder. Niet zulke olie, zegt Edward boos, speciale olie om mensen mee te zalven, jij snapt er ook niks van. Nou zeg, wat doe je naar, dat vind ik niet leuk, moppert Amy, laat maar. Maar Edward is niet van plan om het erbij te laten zitten, hij zegt tegen Amy: Ga je nog mee, we vragen de dominee of hij wil komen en misschien kan hij ook één van de oudsten uit de kerk regelen. Eén van de oudsten, je bedoelt toch niet meneer Rakvoort van 100 jaar, die kan toch haast niet meer lopen, dat gaat toch niet? Nee natuurlijk niet, zegt Edward, de oudsten zijn mensen die in de kerk een soort werk hebben, zij mogen voor de mensen bidden en zalven met olie. Het staat ook in de bijbel dat je dat moet doen als er iemand ziek is en dan zal God helpen, echt.  Weet je dat wel zeker?, vraagt Amy wat twijfelend. Ja hoor zeker weten, mompelt Edward. Vooruit dan maar. Samen sluipen ze de trap af en verlaten het huis, op weg naar de dominee. Gelukkig weet Edward de weg en weten jullie hoe dat komt? Dat komt omdat hij er veel vaker is geweest om voor de vader van zijn beste vriend te laten bidden en het hielp echt, de dominee kwam met nog een paar mensen en ze gingen bidden en hij gebruikte zijn speciale olie en die vader werd beter, niet direct, het duurde wel even, maar toch zei de dokter dat het een wonder was dat hij zo snel opgeknapt was en wat God voor de vader van zijn vriend kan doen, kan hij ook voor mama doen, Edward is er van overtuigd..

Ze staan bij het huis van de dominee en Edward drukt haastig op de bel, ongeduldig staan de kinderen te wachten en dan gaat de deur open. Ha Edward en Amy, zegt de dominee, wat komen jullie hier doen, is de vader van Hans weer ziek? Nee dominee het gaat om onze moeder, ze is al een paar weken ziek en ze maakt zich zorgen, er moet iemand voor haar bidden dominee, zou u dat willen doen? Ja roept Amy ineens over straat, ze moet geolied worden. De dominee schiet in de lach. Geolied, Amy, zo noem je dat niet bij mensen, machines worden geolied en mensen worden gezalfd. Maakt niks uit dominee, zegt Amy, als het maar goedkomt met mama. Ik moet wil wel een paar extra mensen regelen, zegt de dominee. Gaan jullie maar snel naar huis, ik regel de oudsten en wij komen zo snel mogelijk bij jullie thuis, dat beloof ik. Echt waar?, vraagt Amy, echt waar? Ja zegt de dominee: Echt waar. Prima, zegt Amy, maar niet meneer Rakvoort van 100 meenemen, die is te oud, wel de echte oudsten. Dominee kijkt haar verbaasd aan en moet er wel een beetje om lachen, eigenlijk kan iedereen voor jouw mama bidden Amy, zelfs iemand van 100. Daar heeft de dominee vast gelijk aan, maar Amy vertrouwt het niet helemaal. Wij gaan, zegt Edward, kom Amy voordat papa en mama ons gaan zoeken, ze groeten de dominee, draaien zich snel om en lopen zo vlug ze kunnen terug naar huis. Thuisgekomen doen ze alsof er niets gebeurd is, ze vertellen ook niets aan papa. Maar dan gaat plotseling de bel. Papa opent de deur en kijkt verbaasd naar de dominee en twee van de oudsten. Wat komen jullie doen, ik had jullie helemaal niet verwacht. Maar Amy duwt papa aan de kant en zegt kordaat: Laat mij maar even, ik weet hier wel raad mee, kom snel mee naar boven, daar is mama, ze ligt in bed. Nu begint papa het te begrijpen. Komen jullie bidden? Ja zegt de dominee, de kinderen zijn bij mij aan de deur geweest, ze willen dat ik voor hun moeder bid, vind u dat goed? Natuurlijk vind ik dat goed, zegt papa, natuurlijk, ik ben blij dat de kinderen dit gedaan hebben, want ik had er wel al over nagedacht, maar ik vond het toch een beetje vreemd om hiervoor te bellen, ik durfde niet zo goed. Dat dacht ik al, roept Edward van boven, hij heeft alles gehoord. Maar dat was wel het beste om te doen, zegt hij, bidden helpt, bidden is goed, van bidden word je rustig en krijg je kracht en dat heeft mama nodig en dat hebben jullie ons altijd geleerd. Papa weet het wel, hij knikt, dan lopen ze de slaapkamer van papa en mama binnen. Mama is verbaasd, ze heeft wel al stemmen gehoord op de gang, maar ze wist niet wie het waren en als ze het verhaal hoort over het bidden en het zalven met olie, kijkt ze dankbaar naar de kinderen, ze vindt het zo dapper, zo knap en zo lief dat ze dit geregeld hebben, dat had ze nooit gedacht.
Ga snel bidden, roept Amy ongeduldig, snel bidden, want mama moet beter worden. De dominee pakt een flesje met olie en net als hij wat op zijn hand wil doen om mama te zalven, zegt die ondeugende Amy, oh dat ziet er inderdaad heel anders uit dan motorolie. Ze moeten allemaal hard lachen om die dondersteen. Maar dan wordt het stil, de dominee doet olie op zijn hand en legt zijn hand op het voorhoofd van mama en dan gaan ze bidden, allemaal, ze bidden om een wonder, ze bidden om kracht, ze bidden of God bij mama wil zijn tijdens haar ziek zijn en ze vragen of de Here God Zijn engelen wil sturen om mama vast te houden en of God haar angst weg wil nemen en natuurlijk vragen ze ook of de Here God haar beter wil maken en dan na een lang gebed, zeggen ze allemaal Amen. Amy is er helemaal stil van, dit heeft ze nog niet eerder meegemaakt, wat een bijzonder moment. De dominee en de oudsten praten nog even met papa en mama en de dominee vertelt ook nog even wat Amy zei over de oudsten. Wat moeten ze vreselijk lachen. Amy zelf lacht het hardst en jammer genoeg moeten de dominee en oudsten weer naar huis, dat was wel jammer, want Amy vond het reuze gezellig.
Mama ging slapen, papa ging wat dingen in huis doen en Amy wachtte bij Edward op de slaapkamer ongeduldig op een wonder, maar dat duurde wel even, dus ging ze na een uurtje wachten toch maar spelen en weten jullie wat er daarna nog gebeurde? De angst van mama verdween, ze werd rustig, ze was niet meer bang voor wat er komen zou, ze bracht het elke dag bij de Here God door het aan Hem te vertellen en zo ging het toch langzaam maar zeker beter met mama, ze kreeg weer kracht om door te gaan en op een dag was ze helemaal beter, helemaal en vertelde ze aan iedereen hoe God haar geholpen had, Hij had haar nieuwe kracht gegeven en Hij had ervoor gezorgd dat zij zich beter voelde en dat ze helemaal beter werd.