Afdrukken
Categorie: Vertelverhalen van Anita
Hits: 1441

Nodig een brood.

In de Bijbel staat het verhaal van Jezus deed met 5 broden en 2 vissen.
Hoe groot was het wonder dat de Here Jezus deed?

Er staat in de bijbel dat er 5.000 mannen waren. Stel je voor dat er ook 5.000 vrouwen waren, want die zijn net zo nieuwsgierig als mannen. Die vrouwen hadden allemaal kinderen bij zich, want het was vroeger niet zoals nu dat de kinderen naar school gingen. Dus samen waren het er misschien wel 25.000 monden die de Here Jezus eten heeft gegeven en dan was er ook nog heel veel over. Werd het brood dat over was weggegooid? Nee, dat moesten de leerlingen ophalen en verzamelen. Ik denk dat de Here Jezus dat meegegeven heeft aan de arme mensen die geen geld hadden om brood te kopen.

Hier is 1 brood en Jezus had 5 broden. Ik heb uitgerekend dat Jezus van die 5 broden zeker 6.000 broden heeft moeten maken. Hij heeft dus de mensen van bijvoorbeeld de hele gemeente …………..(Haaksbergen) in één keer te eten gegeven. Dus alle supermarkten en broodwinkels in…………… (Haaksbergen) heeft Hij in één keer leeg gekocht.
Of is dat niet zo gegaan? Neen, de Here Jezus heeft een groot wonder gedaan waar al die mensen bij waren. Bidden jullie voor het eten? Nou de Here Jezus deed dat ook. Hij dankte voor het brood en de vissen. Hij gaf aan zijn leerlingen steeds maar brood en vis én het raakt maar niet op. Geen wonder dat de mensen de Here Jezus koning wilden maken. Want een koning die uit heel weinig eten heel veel kan maken, daar heb je nooit honger bij. Toch zegt de Here Jezus dat dit niet het grootste wonder is. Het grootste wonder is volgens Hem, dat wij ons hart willen geven aan Hem en dat wij als de Here Jezus willen zijn.
Dus jij en jij en ik kunnen ook een wonder doen. Dat is ons hart geven aan de Here Jezus.
Nu krijgen jullie van mij iets, maar het is bij mij wel zo dat op op is. Ik kan er niet meer van maken.